Nebojme se komunikovat s neslyšícími!

Odpolední piknik pro slyšící i neslyšící pořádá VOŠ, SŠ a ZŠ škola Štefánikova pro děti s vadami sluchu u příležitosti Mezinárodního dne neslyšících ve středu 20. září u futuristického dřevěného stánku Zmrzlibar nedaleko rušné křižovatky v Lipkách v Hradci Králové.

Zajímavá a milá akce, kterou lze nazvat proinkluzivní, se uskuteční ve středu 20. září v odpoledních hodinách, začátek je ve 13. hodin.  Pozvaní jsou především žáci běžných základních škol v Hradci Králové, vrstevníci žáků, studentů a učňů školy Štefánikova.

Zmrzlinu si mohou návštěvníci akce koupit za symbolickou cenu 10 Kč. Zdarma budou nabízeny také koláčky a dortíky budoucích neslyšících cukrářů a kuchařů školy Štefánikova. Výtěžek akce bude na místě majitelem stánku věnován budoucím mistrům truhlářům oboru umělecký truhlář/truhlář, kteří stánek upravili do stávající podoby.

„Podobná setkávání jsou prostředkem ke vzájemnému chápání a odbourávání bariér mezi lidmi,“ říká Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství, kultury a sportu, která akci zaštítila a uvítala její realizaci.   

Majitel stánku V. Kotál se před rokem obrátil na vedení školy pro děti s vadami sluchu Štefánikova s požadavkem, zda by se budoucí truhláři neujali přestavby a rekonstrukce rezivějícího a rozpadajícího se plechového novinového stánku. Škola bez zaváhání nabídku přijala, protože podobných příležitostí jak  v praxi ukázat schopnost a šikovnost učňů jakéhokoli řemesla této školy je jako šafránu.

Odměnou za půlroční intenzivní práci neslyšících budoucích mistrů dřevařského řemesla je nejen spokojenost jejich odborných mistrů s dobře a kvalitně odvedenou prací, ale i skutečné umělecké dílo, které svým futuristickým dřevěným designem upoutává pozornost všech kolemjdoucích.

Zpestřením pikniku bude půvabné taneční vystoupení malých neslyšících umělců s etudou V trávě a Klíček s hudebním doprovodem a taneční etuda Globus v podání starších neslyšících studentů. Všichni jsou členy Divadla Beze slov při škole Štefánikova. S Etudou Globus studenti sklidili velký aplaus na letošním festivalu pantomimy v Kolíně.

Slyšící děti a studenti budou mít příležitost naučit se jednoduché znaky českého znakového jazyka, který je mateřským jazykem neslyšících, stejně jako čeština je jejich mateřským jazykem. Cílem vedení školy je ukázat, že budoucí neslyšící umělečtí truhláři, ale i cukrářští mistři a umělci se profesně i šikovností plně vyrovnají svým slyšícím vrstevníkům a na trhu práce se rozhodně neztratí.     

Hana Marie Kunešová

Klíčová slova: