Návratné finanční výpomoci

Na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2024 přijímá Plzeňský kraj žádosti v termínu 25.09.2023 – 23.10.2023.

Program není určen pro právnické osoby zřízené nebo založené územním samosprávným celkem nebo státem a pro obce.

Výše a termín vrácení návratné finanční výpomoci uvedený v čl. X odst. 3 Vyhlášení Programu se vztahuje k finančním prostředkům poskytnutým na každou konkrétní sociální službu zvlášť. Podrobnosti budou upraveny ve smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

Další informace jsou na stránkách Plzeňského kraje. 

Klíčová slova: