Naviterier: podpora úřadů je nezbytná pro rozšíření speciálních map pro nevidomé

Naviterier představil na konferenci INSPO 25. 3. 2017 novou webovou a novou mobilní aplikaci pro plánování tras s ohledem na potřeby nevidomých chodců. Pokrytí bude nově po celé České republice na silničních mapových podkladech. Pro nevidomé jsou ovšem vhodnější speciální chodníkové mapy, které Naviterier získává ve spolupráci s firmou CEDA v rámci projektu ROUTE4ALL. Pro rozšíření pokrytí těchto map je nyní potřeba najít podporu ze strany městských a krajských úřadů.

Co je Naviterier

Naviterier je speciální, velmi podrobná navigace pro nevidomé. Její výhodou je nezávislost na GPS, která v husté městské zástavbě nedosahuje potřebné přesnosti.

K popisu trasy Naviterier využívá precizní mapové podklady projektu ROUTE4ALL od společnosti CEDA. Tyto mapy obsahují informace o významných navigačních bodech, které jsou pro navigaci nevidomých nezbytné (například sklony a velikosti chodníků, tvary rohů, výklenky budov, hluk z dopravy aj.). 

Navigace prošla desítkami experimentů se stovkami zrakově postižených tak, aby byla zaručena její srozumitelnost a bezpečnost. Po téměř deseti letech výzkumu máme nyní k dispozici jedinečnou kompenzační pomůcku pro zrakově postižené.

Naviterier na konferenci INSPO – představení aplikací

Tým výzkumníků v čele se Zdeňkem Míkovcem a Janem Balatou z ČVUT neustále pracuje na zdokonalování naviterierových navigačních služeb. Proto připravil řadu novinek, které představil na konferenci INSPO 25. 3. 2017.

Po zkušební fázi se Naviterier pouští do ostrého provozu jako webová aplikace Naviterier Routeplanner a zpoplatněná mobilní aplikace Naviterier Conversation.

Naviterier Routeplanner je zdarma k dispozici na běžných webových prohlížečích. Plánování trasy funguje podobně jako u jiných plánovačů, ale na rozdíl od nich je trasa přizpůsobena potřebám nevidomých. Speciální algoritmy umožňují naplánovat trasu s ohledem na bezpečnost přechodů, vyhýbání se složitým chodníkům v parcích apod.

Se stejným způsobem plánování pracuje i placená mobilní aplikace Naviterier Conversation. Její hlavní předností je možnost plného přizpůsobení potřebám konkrétního uživatele, vytváření seznamu oblíbených tras a v budoucnu také napojení na krizovou asistenci Navigačního centra SONS.

Mobilní aplikace oproti webovému Routeplanneru nabízí kontrolu polohy přes GPS, zobrazení bodů zájmu v okolí a jako konverzační navigační aplikace představuje komfortní řešení pro nevidomé chodce. 

Pro rozšíření pokrytí speciálními mapami je třeba podpora úřadů

Naviterier nejlépe funguje s podrobnou chodníkovou mapou projektu ROUTE4ALL, která v současnosti pokrývá zkušebních 150 km chodníkové sítě v centru Prahy. V oblastech bez speciální mapy využívá silniční mapy celé České republiky doplněné o některé užitečné informace o přechodech pro chodce, sklonech chodníků, směru dopravy apod.

Toto řešení je pro nevidomé chodce sice lepší, než běžně dostupné plánovače jako Google Maps, Apple Maps, Trekker Breeze, Tom Tom apod., ale neposkytuje všechny možnosti, bezpečnost a pohodlí chodníkových map.

Rozšíření ROUTE4ALL do dalších oblastí České republiky vyžaduje spolupráci s místními úřady. Finanční podpora ze strany měst a krajů umožní sběr potřebných dat, efektivnější a bezpečnější navigaci nevidomých v daných oblastech.

V současnosti jednáme s městy Brno a Uherské Hradiště a s Plzeňským a Ústeckým krajem. V Praze získal Naviterier podporu řady organizací hendikepovaných, ale bohužel se zatím nepodařilo najít konkrétní formu podpory ze strany magistrátu.

Pokud se podaří navázat spolupráci s městy a kraji, Naviterier bude moci nejen rozšířit pokrytí kvalitní mapou, ale také se sníží cena mobilní aplikace pro koncového uživatele. V tuto chvíli je klíčový zájem nevidomých, kteří mohou, stejně jako u jiných pomůcek, zažádat na Úřadu práce o finanční příspěvek na Naviteriera a informovat místní úřady o potřebnosti podpory lepších mapových podkladů pro danou oblast. 

Aplikace Naviterier se dostala mezi finalisty soutěže o ceny SDGs - naplňování Cílů udržitelného rozvoje.  O nejlepších projektech, které mění svět, rozhoduje veřejnost hlasováním.  Hlasování končí 17. května ve 23:59.

Kristýna Zvelebilová

Klíčová slova: