Národní sportovní agentura

Žádosti o dotace v rámci výzvy 35/2022 Sportovní organizace olympijského a paralympijského hnutí 2023 je možné podávat do 31. ledna 2023.

Typy podporovaných aktivit:

V rámci Výzvy bude podpořena oblast podpory činnosti sportovní organizace dle bodu 2.7 Výzvy a budou podpořeny zejména následující činnosti: 

  • zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace reprezentující olympijské nebo paralympijské hnutí v České republice,
  • rozvoje olympijského a paralympijského hnutí v České republice a mezinárodní spolupráce,
  • propagace sportu, olympijských a paralympijských principů a hodnot, zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu,
  • zabezpečení sportovní reprezentace České republiky ve vztahu k aktivitám a akcím Mezinárodního olympijského výboru, Evropského olympijského výboru nebo Mezinárodního paralympijského výboru,
  • zabezpečení aktivit sportovní organizace souvisejících s její úlohou a posláním vyplývajícím z jejího zakladatelského dokumentu a z olympijské a paralympijské charty, zejména v oblasti programů a aktivit zaměřených na rozvoj sportu, na podporu olympijského a paralympijského hnutí, aktivit souvisejících s předmětem činností žadatele v souladu s bodem 2.7. Výzvy, a především jejich zakladatelských listin,
  • zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností sportovních organizací a jejich členů.

Další informace na stránkách Národní sportovní agentury.

 

Klíčová slova: