Národní rozvojový program mobility pro všechny

Druhé kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2023 má uzávěrku 14. října 2022.

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2023 s termínem předložení záměrů do 14. října 2022 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR).

Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.

Veškeré informace naleznete na stránkách Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením: 

Současně byly vyhlášeny termíny konzultací záměrů. Uskuteční v následujících dnech:

  • 30. srpna 2022
  • 6. září 2022
  • 13. září 2022

Pro přihlášení kontaktujte Mgr. Blanku Espinoza tel.: 224 002 718, e-mail: espinoza.blanka@vlada.cz.

Rovněž byly oznámeny výsledky I. kola výzvy. V tomto kole byly úspěšné záměry města Hostomice, městyse Klenčí pod Čerchovem a Plzeňského kraje.

 

 

Klíčová slova: