Národní rozvojový program mobility pro všechny

Záměry bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2023 je možné podávat do 22. dubna 2022.

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2023 s termínem předložení záměrů do 22. dubna 2022 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR).

Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.

Veškeré informace naleznete na stránkách Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením.

Klíčová slova: