Napiš, co je život

10.10.2012 23:23

Publicisticko - literární soutěž pro osoby se zdravotním postižením vyhlašuje občanské sdružení Dobré místo, provozovatel portálu www.Lidemezilidmi.cz. Autor vítězného díla bude moci v případě zájmu získat pracovní místo jako redaktor tohoto portálu.

Na další autory, kteří se v jednotlivých kategoriích umístí na prvních třech místech, čekají věcné ceny.

Webový portál Lidé mezi lidmi se zaměřuje na život a problémy lidí se zdravotním postižením a současně jim dává možnost se na webu realizovat, ať už psaním článků, blogu nebo zveřejněním uměleckých děl. Portál vznikl na jaře 2012 v rámci projektu „Další vzdělávání zdravotně znevýhodněných v oblasti redakčních prací a public relations a jejich začlenění na trh práce.“ Tento projekt získal dotaci Evropského sociálního fondu.
 
„Touto soutěží chceme dát lidem se zdravotním postižením impulz k tomu, aby se vyjádřili k dnešní situaci, ať už na základě své vlastní zkušenosti nebo zkušenosti lidí ze svého okolí a současně uplatnili svůj publicistický nebo literární talent,“ říká šéfredaktor portálu Mgr. Josef Gabriel.

Soutěžní příspěvky lze zasílat do 3 kategorií:

- Příběh – osud člověka se zdravotním postižením
- Názor (blog) – co si myslím o sociální reformě
- Tvorba – umění slova (básně, povídky, fejetony a další literární útvary)
Do soutěže může autor přihlásit maximálně tři příběhy v každé kategorii. Délka jednoho příběhu nesmí přesáhnout 5000 znaků i s mezerami. Jeden autor může obeslat soutěž příspěvky do všech kategorií (Příběh, Názor i Tvorba).
Všechny příspěvky, které se v jednotlivých kategoriích umístí na prvním až desátém místě, budou uveřejněny na zdravotně-sociálním portálu Lidé mezi lidmi (www.lidemezilidmi.cz).
Příspěvky zasílejte na adresu: soutez@lidemezilidmi.cz

Podmínky soutěže:

- Vyhlašovatelem soutěže je Dobré místo, o.s.
- Soutěžit mohou účastníci bez omezení věku a zdravotního stavu, ale výherce může být jen osoba se zdravotním postižením (pracovní místo může získat jen osoba s invalidním důchodem bez ohledu na stupeň).
- Příspěvky lze zasílat elektronicky v textovém souboru /formát *.doc, *.docx, *.rtf, *.txt, *.odt) na adresu soutez@lidemezilidmi.cz. V souboru je nutno uvést Název díla, Kategorii, do které je dílo zasláno, Jméno, Příjmení, adresu, telefon a email.
- Autur nejlépe hodnoceného díla získá pracovní místo v občanském sdružení Dobré místo. Získání místa je pro výherce dobrovolné. Nelze je kompenzovat jakoukoliv jinou finanční či hmotnou náhradou.
- Soutěžní příspěvky lze zasílat od 1.9. 2012 do 30.1.2013.
- Porota zasedne v období 1.- 28.2.2013 – její složení bude upřesněno. Bude ji tvořit cca 5-7 osob, konkrétní jména budou stanovena v období 11-12/2012.
- Zaslané příspěvky, které se umístily na 1.-10. místě na základě hodnocení poroty, budou uveřejněny na webu www.Lidemezilidmi.cz v příslušných rubrikách dle tématu.
- Autor příspěvku dává zasláním díla do soutěže souhlas se zveřejněním zaslaného díla na webu Lidemezilidmi.cz, případně v dalších spolupracujících médiích v sociálně – zdravotní oblasti.
-  Uveřejnění článku na webu nepřináší autorovi nárok na honorář.
 
Klíčová slova: