Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby

MPSV vyhlásilo výzvu v rámci Národního plánu obnovy, příjem žádostí o podporu bude ukončen 28. února 2023.

Výzva je zaměřena na navýšení stávající kapacity vozového parku a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb, a to zaváděním inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové a bezuhlíkové dopravy – elektromobility silničních vozidel.

Pro terénní a ambulantní služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, bude podporován nákup nízkoemisních elektromobilů a bezemisních vozidel s hybridním pohonem typu plug-in.

 

Text výzvy je v příloze.

Klíčová slova: