Nadílka Konta Bariéry

10.04.2012 10:04

Přišlo 97 žádostí, rada rozdělila více než milion korun.

Ve středu před velikonočními svátky, 4. dubna, zasedala Rada Konta BARIÉRY. Počet došlých žádostí neklesá, tentokrát jich bylo 65. Z toho standardních – na vozíky, kočárky nebo třeba sluchadla – jimž přispíváme pevně stanovenou částkou, dorazilo 32 a putovalo mezi ně 323 096 korun. Všechny další žádosti členové rady posuzovali individuálně a rozdělili mezi ně 777 500 korun.

Pomůžeme Sandře ze severní Moravy. Sandře je 24 let, od narození má těžkou DMO. Bez pomoci se nemůže posadit ani otočit. Dokud bydleli doma ještě sourozenci, pomáhali rodičům s přesuny Sandry do patra domku. Nyní už bydlí sama s rodiči, pro které je péče o dospělou mladou ženu příliš náročná a do patra domku ji nedostanou. Velmi by jim pomohla schodišťová plošina, její cena je ovšem více než 400 tisíc. Téměř 350 tisíc korun poskytne úřad, Konto BARIÉRY posílá 15 tisíc.  

Rodině sedmiletého Marka posíláme také 15 tisíc. Mareček je autista s těžkou mentální retardací. Chodit začal ve třech letech, zatím nemluví, maminka se jej snaží naučit komunikaci prostřednictvím znakového jazyka. Marek potřebuje stálý dohled jiné osoby. Je integrován do mateřské školy, kam dochází alespoň na 4 hodiny denně. Marek by potřeboval terapeutickou židličku, která by ho udržela v rovném sedu a umožnila mu lépe se soustředit. Využil by ji při stolování a učení doma, ale i v době vyučování ve škole, kam by měl na podzim nastoupit. Cena židličky je 50 tisíc, úřad přidá 15.

Martině
z Prahy je 26 let, z důvodu dědičného onemocnění – Friedrichovy ataxie – je na vozíku. Navzdory svému postižení není pasivní, věnuje se hlavně turistice na vozíku a výcviku asistenčních psů. Její pejsek Ema dokonce dvakrát získala na mistrovství republiky asistenčních psů bronzovou medaili. Aby se s Emou mohla bezpečně pohybovat venku, potřebovala by elektrický skútr, zatím jezdí na vypůjčeném. Úřad slíbil přispět skoro polovinou ceny skútru, která je 62 tisíc, Konto BARIÉRY pomůže 15 tisíci.
Janovi z Prahy posíláme 25 tisíc. Jan je nevidomý, ale vystudoval informatiku na univerzitě v Brně, je spoluautorem několika odborných článků především k tematice zápisu matematiky pro zrakově postižené. Obrátil se na nás s žádostí o příspěvek na digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem. Jan tuto kompenzační pomůcku, která stojí 160 tisíc, využije v dalším vzdělávání a v zaměstnání. Úřad přispěje 100 tisíci.

Stejnou částkou jako Janovi přispějeme Oblastní charitě v Červeném Kostelci. Ta se dlouhodobě věnuje nemocným s roztroušenou sklerózou. V průběhu roku poskytuje služby více než 250 klientům. Pro klienty vozíčkáře by potřebovali speciálně upravit automobil. Využijí ho k návštěvám divadel, výstav, na výlety a neztratí tak kontakt s okolím a přes svůj handicap mohou žít relativně naplno. Cena úprav, mezi nimiž je montáž nájezdové rampy, kotvicího zařízení na vozíky či rychloupínacích lišt, je 181 tisíc korun.

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína je jediným osmiletým gymnáziem v Hradci Králové. V minulosti zde měli studentku na vozíku, školu však nedokončila kvůli problémům spojeným s každodenním překonáváním schodů. Ve škole vědí o dlouhodobém zájmu dalšího dítěte s postižením a chtěli by ji zpřístupnit. Vybudovali již bezbariérové toalety, nyní je třeba zřídit venkovní výtah, který je v historické budově z roku 1902 jediným možným řešením. Prospěl by i seniorům, kteří do školy chodí na počítačové kurzy. Konto BARIÉRY přispěje 150 tisíci z celkové ceny 2 miliony.

Klíčová slova: