Nadějné vyhlídky na zaměstnání?

14.11.2012 19:28

Zda to platí pro uchazeče se zrakovým postižením, bude předmětem workshopu, který pořádá 20. listopadu v Ostravě občanské sdružení Kafira.

Zaměstnavatelé, kteří dávají práci lidem se zdravotním postižení, a zástupci Úřadu práce ČR v Ostravě se sejdou s účastníky projektu Nadějné vyhlídky a zástupci organizace KAFIRA a budou otevřeně diskutovat o možnostech zaměstnávání osob se zrakovým postižením.
                                                           
Diskuse o problematice zaměstnávání a pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením z Moravskoslezského kraje je hlavním tématem workshopu Nadějné vyhlídky pro zrakově postižené, který se uskuteční v úterý 20. listopadu 2012 v rámci projektu Nadějné vyhlídky – podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji. Workshop pořádá občanské sdružení KAFIRA, které se systematicky zabývá podporou zaměstnávání zrakově handicapovaných a které je zároveň realizátorem výše uvedeného projektu.
 
Samotný workshop je pro veřejnost uzavřen, nicméně jeho průběh a výsledky budou zveřejněny formou digitálního spotu na webových stránkách organizace KAFIRA o. s.
Klíčová slova: