Nadační příspěvky z veřejné sbírky Světluška

Hlavní grantové řízení pro organizace na rok 2021 vyhlásil Nadační fond Českého rozhlasu, žádosti přijímá do 30. září 2020. 

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

O nadační příspěvek ze sbírky Světluška v rámci HGŘ může požádat organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území České republiky.

Přesnou definici oprávněných žadatelů naleznete v Pravidlech a podmínkách Nadačního fondu Českého rozhlasu pro HGŘ (pravidla).

 

Kdy se podávají žádosti?

Příjem žádostí: 7. srpna - 30. září 2020 (24:00)

Minimální výše podpory: 100 000 Kč (maximální výše podpory není stanovena)

Délka trvání projektu: maximálně 12 měsíců, a to nejdříve od 1. 1. a nejdéle do 31. 12. 2021

 

Jak se podávají žádosti?

Do HGŘ na rok 2021 může žadatel předložit maximálně dvě žádosti, a to vždy jednu žádost v jednom grantovém programu. Vymezení grantových programů najdete v pravidlech. Podat žádost je možné pouze elektronickou formou prostřednictvím aplikace Granty.

 

Jaké jsou změny v HGŘ 2021 oproti minulému roku? 

Díky téměř 70% návratnosti dotazníkového šetření mezi stávajícími žadateli v HGŘ, které probíhalo v termínu od 14. do 24. července 2020 a jehož cílem bylo zmapovat potřeby organizací a změn ve financování pro rok 2021, jsme získali cennou zpětnou vazbu a podněty k nastavení HGŘ 2021.

 

-      Aplikace Granty, která slouží k podávání žádosti, nově umožní přihlášení žadatele právnické osoby do uživatelského účtu organizace, kde žadatel vytvoří novou žádost. Tu může průběžně ukládat a opakovaně upravovat až do odeslání. Žádost je možné uložit do pdf.

-      Aplikace Granty umožní správu všech schválených, zamítnutých i rozpracovaných žádostí žadatele.

-      Minimální výše podpory je 100 000 Kč, tedy žadatel do HGŘ podává pouze projektové žádosti s rozpočtem nad 100 000 Kč. Projektové žádosti s nižší požadovanou výší podpory je možné podávat do 3. kola grantového řízení z Fondu Kaufland viz zde.

Nově je možné žádat o nadační příspěvek na pořízení automobilu (a to pouze v režimu přímých nákladů) a jeho provoz (v režimu nepřímých nákladů).

Pro přihlášení a registraci do aplikace Granty využijte přístup: https://granty.svetluska.net/zadatel/login

Podrobnosti naleznete na stránkách Světlušky.

Klíčová slova: