Nadační fond Škoda auto

Žádosti v rámci programu Region bez bariér - Podpora paliativní péče 2025 je možné podávat od 18.9. do 7.10.2024.

Nadační fond podporuje projekty, které jsou realizovány nebo mají zásadní přínos v rámci níže uvedených území, která odpovídají regionům, kde má společnost Škoda své výrobní závody:

Zájmová území:
- okres Mladá Boleslav
- okres Rychnov nad Kněžnou
- ORP Vrchlabí, ORP Jilemnice

Zaměření výzvy:

Cílem grantového programu je podpora sociálního začleňování a udržování sociálních vazeb, paliativní péče a podpory neformálně pečujících osob - prioritních témat zjištěných studiemi mapujících stav a potřeby sociálních služeb v našich regionech.

Podporované aktivity:

  • Nákup zdravotnických pomůcek a přístrojů 
  • Nákup materiálního vybavení souvisejícího s provozem služby 
  • Udržení stávajících a vytvoření nových pracovních úvazků, vytvoření nového kontaktního pracoviště apod. 
  • Podpora mobility pracovníků paliativních / hospicových služeb

Oprávnění žadatelé:

  • Poskytovatelé sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Organizace pomáhající s realizací svépomocných skupin, poskytující psychologickou, terapeutickou a supervizní podporu pečujícím osobám
  • Obce a příspěvkové organizace obcí nebo kraje c
  • Neformální platformy sdružující pečující osoby – nutné doložení činnosti nebo certifikace

Více informací na stránkách nadačního fondu.

Klíčová slova: