Nadační fond kliniky paliativní medicíny

Program podpory mentoringu institucí při rozvoji specializované péče má uzávěrku pro podání žádosti 14. prosince 2022.

Zaměření výzvy:

Poskytnutá podpora je zaměřena na zprostředkování erudovaných konzultantských služeb mentora se zkušenostmi s rozvojem specializované paliativní péče. Předkládaný pilotní Program mentoringu institucí při rozvoji specializované paliativní péče je programem podpory odborníkům, kteří ve své organizaci poskytují specializovanou paliativní péči a plánují její rozvoj.

Podporované aktivity:

  • Podpořit rozvoj a budování služeb specializované paliativní péče.
  • Prostřednictvím mentorské podpory posílit poskytovatele specializované paliativní péče v jejich erudici a kompetencích. 
  • Rozšířit dostupnost specializované paliativní péče v České republice.

Oprávnění žadatelé:

Program je určen pro stávající poskytovatele specializované paliativní péče, kteří naplní uvedené požadavky: 

  • Předloží projekt rozvoje specializované paliativní péče na svém pracovišti. 
  • Mají vybudované dostatečné zázemí pro naplnění svého cíle. 
  • Mají deklarovanou podporu zřizovatele či zakladatele. 
  • Formát instituce: 
  • Nemocnice 
  • Mobilní specializovaná paliativní péče 
  • Lůžkový hospic

Více informací na stránkách nadačního fondu.

 

 

 

Klíčová slova: