Nadační fond GSK

25.03.2012 22:30

V rámci čtvrtého ročníku grantového řízení rozdělí celkem 2 miliony korun na podporu projektů, jejichž cílem je zlepšit kvalitu života seniorů a nemocných

Neziskové organizace se mohou přihlásit do grantového řízení do 18. dubna 2012. Jeho výsledky budou zveřejněny na webových stránkách fondu na konci června.  
 
„Velmi si vážíme důvěry, se kterou se na nás neziskové organizace obracejí. Posláním naší společnosti je především ochrana lidského zdraví, což se odráží v každodenní činnosti nás všech, zaměstnanců GSK. Je pro nás důležité pomáhat zejména těm, kteří jsou nejvíce zranitelní a závislí na podpoře svého okolí. V posledních čtyřech letech se proto zaměřujeme na pomoc dlouhodobě nemocným lidem a seniorům,“ uvádí PharmDr. Monika Horníková, předsedkyně správní rady NF GSK a generální ředitelka GSK.
 „Pro neziskový sektor je důležité získat nejen potřebné finanční prostředky, ale i nové zkušenosti
a know-how, kterými disponuje komerční sektor. Ty mají zásadní význam pro jeho další rozvoj
a dlouhodobou udržitelnost. Neziskovým organizacím proto chceme nabídnout i odbornou pomoc našich zaměstnanců v různých oblastech, například v marketingu, PR či informačních technologiích,“
dodává PharmDr. Horníková.        
 
Grantové řízení v roce 2012
Do grantového řízení se mohou přihlásit neziskové organizace zaměřené na pomoc konkrétním skupinám obyvatel, jež se ve svém životě potýkají se zdravotními či sociálními bariérami.
V kategorii „senioři“ mohou o grant zažádat např. domovy pro seniory, domovy důchodců, seniorská centra, gerontocentra, komunitní střediska, centra sociálních služeb, hospice či oblastní charity.
Kategorie „nemocní“ je určena subjektům, které pečují o fyzicky či psychicky nemocné pacienty bez omezení věku. Jejich projekty mohou být např. zaměřeny na dlouhodobě nemocné lidi, pacienty trpící duševními chorobami či na poskytování pečovatelské služby. 
Systém grantového řízení je dvoukolový. Požádat o grant mohou všichni zájemci, kteří splní stanovená kritéria, prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách fondu. Uzávěrka prvního kola žádostí je 18. dubna 2012. Do druhého kola bude vybráno 16 projektů, které budou zástupci organizací osobně prezentovat grantové komisi. Pět nejlepších projektů v každé kategorii získá grant v maximální výši 170 tisíc korun. Konečné výsledky budou zveřejněny na webových stránkách NF GSK ve 2. polovině června 2012.
 
Od roku 2009 Nadační fond GSK pomohl klientům desítek neziskových organizací v České republice. Na společensky potřebné projekty dosud věnoval 5,5 milionu korun. V letošním roce v rámci grantového řízení rozdělí další 2 miliony korun. Na přípravě grantového řízení dlouhodobě spolupracuje s platformou Byznys pro společnost.   
 

 

 

Zaměstnanci GSK pomáhají jako dobrovolníci  
Do grantového řízení Nadačního fondu GSK se pravidelně zapojují i zaměstnanci společnosti, kteří mohou hlasovat o udělení bonusové částky dvěma vybraným organizacím. Částka v maximální výši až 150 000 korun je určena na dlouhodobý rozvojový program daného sdružení a při jeho realizaci mohou přispět odbornými znalostmi i zaměstnanci GSK.
 
Klíčová slova: