Nadace Zdraví pro Moravu

Uzávěrka grantového řízení je 31. března 2022.

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU vyhlašuje grantové řízení pro neziskové, rozpočtové a příspěvkové organizace, občanská sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, pracující v oblasti prevence a podpory zdraví.
Projekty musí splňovat podmínky uvedené v "Pokynech pro předkladatele projektů".

Finanční prostředky mohou být poskytnuty na přímé hrazení projektu. Z programu nelze hradit výzkum, nebo souběh úkonů hrazených pojišťovnami na jednorázové akce, které nemají trvalejší vliv na zdraví obyvatel a projekty, které nejsou spojeny s účastí veřejnosti.

Více na stránkách nadace. 

Klíčová slova: