Nadace Umění pro zdraví

Žádosti o grant je možné podávat do 31. března 2021.

Nadace vyhlašuje grantové řízení pro rok 2022. Můžete žádat o příspěvek na projekt, jehož realizace již z letošním roce započala nebo jehož realizace v letošním roce teprve započne.

Termín pro odevzdání žádostí je 31.3.2022. Své žádosti zasílejte výhradně na adresu sídla nadace U Demartinky 7, Praha 5.  

I pro letošní rok platí zjednodušená pravidla pro žadatele, kteří v předchozích 3 letech od naší nadace obdrželi grant a nic se u nich po organizační stránce nezměnilo (tedy jméno, sídlo, stanovy, statutár, číslo účtu apod.). V tom případě stačí zaslat žádost o grant, rozpočet a popis projektu, jiné požadované přílohy zasílat nemusí.

Noví žadatelé, nebo ti, které nadace podpořila před více než třemi lety. musí zaslat žádost o grant spolu se všemi požadovanými přílohami.

Výsledky grantového řízení budou zveřejněny na těchto stránkách bezprostředně po jednání správní rady nadace. Předpokládáme do poloviny května. 

  • Jde o projekty zaměřené na využití umění ke zlepšení prostředí zdravotnických a sociálních zařízení.
  • Projekty realizované studenty uměleckých škol.
  • Kulturně vzdělávací a výchovné projekty pro mládež.
  • Kulturně výchovné projekty (hudební, výtvarné) a umělecké akce pro zdravotně postižené spoluobčany a seniory

Formulář žádosti je na webu Nadace Umění pro zdraví.

 

Klíčová slova: