Nadace prof. Vejdovského

Výběrové řízení na granty pro rok 2024 má uzávěrku pro podání žádostí 8. května 2024.

Podmínky soutěže:

Účelem přihlášeného projektu musí být

VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ.

 

Výběrového řízení se mohou zúčastnit fyzické osoby (jednotlivci)  - osoby se zrakovým postižením a právnické osoby - zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace a veřejné vysoké školy.

Používejte prosím výhradně formuláře, které jsou zveřejněny na webových stránkách nadace: https://www.inpv.cz/inpage/chci-pozadat-o-prispevek/ .

Uzávěrka přihlášek: 8. 5. 2024

(rozhoduje datum razítka podací pošty nebo den doručení e-mailem)

 

Klíčová slova: