Nadace OKD

16.01.2013 14:49

Program „Pro zdraví“ je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět ke zvýšení úrovně diagnostických a terapeutických možností zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Součástí programu je podpora dobrovolnických center při zajišťování dobrovolníků pro sociální služby a další aktivity směřující k dobrovolnictví v podporovaných oblastech. Uzávěrka žádostí o grant je 22. února.

Podporované oblasti

- Projekty směřující ke zlepšení vybavenosti zařízení sociální péče a organizací působících v sociální sféře;
- Veřejně prospěšné projekty zlepšující životní podmínky sociálně ohrožených skupin obyvatelstva;
- Veřejně prospěšné projekty zaměřené na odstraňování sociálního vyloučení či diskriminace osob;
- Projekty zajišťující bezbariérové úpravy a zlepšení služeb organizací zajišťujících veřejnou péči;
- Projekty zvyšující diagnostické a terapeutické možnosti zdravotnických zařízení v ČR s důrazem na okresy Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek;
-  Projekty zlepšující zdravotní stav či kvalitu života cílové skupiny obyvatel;
- Projekty vedoucí k sociální a pracovní terapii zdravotně postižených;
- Projekty podporující pracovní rehabilitaci.

Další informace jsou na stránkách Nadace OKD.

Klíčová slova: