Nadace Naše dítě

16.01.2013 14:44

Grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí 2013 má uzávěrku 31. března.

Cílem projektu musí být ochrana dětí v České republice, případně projekt přímo související s ochranou dětí, zejména dětí nacházejících se v obtížné životní situaci (dětí týraných, zneužívaných, mentálně či fyzicky handicapovaných), prevence před násilím na dětech včetně komerčního sexuálního zneužívání (tj. dětské pornografie, prostituce a obchodu s dětmi), uvádění do praxe "Úmluvy o právech dítěte" nebo prevence negativních jevů u dětí a mládeže.  

Další informace o grantovém řízení jsou na stránkách Nadace Naše dítě.

Klíčová slova: