Nadace Jedličkova ústavu

01.04.2013 14:47

Grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) pro rok 2013 má uzávěrku pro předkládání žádostí 30. dubna 2013.

Nadační granty v kategorii NIF budou poskytovány v souladu a s účelem, k němuž byla Nadace Jedličkova ústavu zřízena, zejména v oblasti podpory a integrace osob s postižením do společnosti a podpory komplexní a vyvážené péče o osoby s postižením.

Nadační granty budou poskytány na základě otevřeného veřejného výběrového řízení.

Celkově bude rozdělena částka: 300.000,-Kč

Do výběrového řízení se mohou přihlásit nestátní neziskové organizace, které jsou registrovány v ČR a působí v oblasti podpory dětí a mládeže s tělesným a kombinovaným postižením na území ČR.

Uzávěrka pro příjem žádostí:
30.04.2013 (rozhodující je datum přijetí žádosti do nadace, na žádosti přijaté po tomto datu nebude brán zřetel).

Podmínky grantového řízení a formulář žádosti jsou na stránkách Nadace Jedličkova ústavu.

Klíčová slova: