Nadace Jakuba Voráčka

O nadační příspěvky pro oblast roztroušené sklerózy je možné žádat do 31. března 2023.

Účel podpory: 

Nadace Jakuba Voráčka podporuje výzkum a vznik registru pacientů s roztroušenou sklerózou, činnost a rozvoj RS center v České republice, podporu cílí i na individuální pacienty s roztroušenou sklerózou v tíživé situaci. Prostředky jsou rozdělovány čtvrtletně na základě předložené žádosti.

Nadační příspěvky jsou udělovány zejména v následujících oblastech:

  • podpora výzkumu a vzniku registru pacientů s roztroušenou sklerózou (RS);
  • podpora činnosti a rozvoje RS center v České republice;
  • podpora individuálních pacientů s roztroušenou sklerózou v tíživé situaci.

Kdo může žádat o příspěvek:

  • individuální pacienti a jejich rodinní příslušníci
  • RS centra
  • organizace podporující pacienty

Více informací na stránkách Nadace Jakuba Voráčka

Klíčová slova: