Na pomoc sociálním službám

Mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2020 je určeno na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19.

MPSV ve čtvrtek 9. července 2020 zveřejnilo dotační výzvu na podporu sociálních služeb. Téměř 1 miliarda korun je určena sociálním službám na dofinancování zvýšených nákladů v souvislosti s COVID-19.

Jedná se o již druhou výzvu, v níž mohou sociální služby žádat o finanční podporu v souvislosti s koronavirovou krizí. Poskytovatelé budou moci navíc požádat také o jednorázovou finanční odměnu ve výši 40 000 Kč pro každého zaměstnance v domácí karanténě.

Podávání žádostí bude otevřeno na přelomu července a srpna. O dotaci mohou žádat všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb, a byli přímo zasaženi negativními ekonomickými dopady pandemie. MPSV proto tyto zvýšené náklady sociálním službám uhradí.

Dotace se bude poskytovat na:

• výpadky z úhrad od klientů, jelikož sociální služby přestaly přijímat nové klienty;

• zvýšené náklady na mzdy a platy, jako jsou například přesčasy, více směn pracovníků (vyjma zdravotnického personálu viz § 36 zákona o sociálních službách a náklady);

• zvýšené náklady kvůli přijatým opatřením vlády (např. pro terénní pečovatelské služby, kterým kvůli uzavření sociálních služeb přibyl okruh lidí, kteří najednou zůstali doma a potřebovali pomoc;

• nákupy ochranných pomůcek, zajištění dezinfekce prostorů, nákup teploměrů apod.

Dotační výzva navíc umožní vyplatit jednorázovou finanční odměnu k platu/mzdě ve výši 40 000 Kč jako kompenzaci zaměstnancům, kteří byli v uvedeném období nakaženi koronavirem nebo byli vysláni zaměstnavatelem do domácí karantény. Cílem je odměnit i ty zaměstnance, kteří se při výkonu práce nakazili nebo u nich bylo podezření nákazy a v důsledku nemohli chodit do práce, a nemají tak nárok na odměny kvůli neodpracovaným hodinám.

Jednorázová odměna se nemění v závislosti na délce karantény. Uznatelnými náklady v těchto oblastech jsou pouze ty náklady, které prokazatelně vznikly ode dne 13. března 2020 do 31. května 2020. Na dofinancování sociálních služeb je vyčleněno 989 793 698 Kč. Bližší podmínky naleznete ZDE.

Tiskové oddělení MPSV

Klíčová slova: