Na pomoc dětem se specifickými potřebami a jejich rodinám

Takové je zaměření kurzu Programu Portage, který se uskuteční 24. až 26. dubna ve Středisku rané péče EDUCO Zlín.

Pro koho je kurz vhodný?

Pro vás – pracovníky raných péčí a jiných sociálních služeb, pro učitele a asistenty mateřských i základních škol, speciální pedagogy, psychology a logopedy. Přínosný je také pro rodiče dětí se specifickými potřebami.

Jak vám Program Portage může pomoci?

Program Portage se zaměřuje na dvě důležité oblasti. První z nich je nastavení spolupráce s rodiči tak, aby dítě bylo cíleně stimulováno ve všestranném vývoji. Druhou oblastí je nezbytná podpora rodiny jako celku, jelikož pro vývoj dítěte je důležité, aby k tomu měla rodina zajištěné optimální podmínky.

Na kurzu Program Portage si ukážeme, jak tyto dvě oblasti v rodině podpořit, abychom z pozice odborníků vstupujících do intimního prostředí rodiny, poskytli potřebnou podporu vývoje dítěte a celé jeho rodiny. Naším cílem je zvýšení kvality života vašich klientů.

Co je předností Programu Portage?

Program vám poskytne jasnou strukturu, propracované postupy a dokumentaci, která mapuje pokroky dítěte. Jedinečnost PP spočívá v systematickém rozvoji pěti oblastí dítěte, jako je motorika, vědomosti, řeč, sebeobsluha a socializace, a současně poskytuje podporu celé rodiny.

Obsahem kurzu je získání praktických dovedností s veškerou dokumentací spojenou s Programem Portage. Na kurzu získáte teoretické základy, seznámíte se s dokumentací, čekají vás videoukázky, praktické nácviky a modelové situace.

Další informace na stránkách EDUCO.

 

Klíčová slova: