MPSV radí, jak se vypořádat s povodní

09.06.2013 2:00

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce pomoci lidem postiženým povodní, aby se rychle zorientovali v sociální a pracovněprávní oblasti, která s živelní pohromou souvisí. Proto připravilo informační  leták  „Jak se vypořádat s povodní  – Informace  z pracovněprávní a sociální oblasti“. V současné době ho zaměstnanci MPSV rozvážejí do oblastí, které zasáhly povodně.  K dispozici bude mj. na pracovištích Úřadu práce ČR. Stáhnout si ho lze už teď na adrese www.mpsv.cz/cs/14787.

„Je důležité, aby lidé v těchto těžkých dnech věděli, na koho se obrátit,  o jakou pomoc mohou požádat a kde,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová a dodává: „Proto je v současné době řada pracovníků Úřadu práce přímo v terénu, proto informační leták nyní rozvážíme do postižených oblastí.“  Leták poskytuje potřebné rady formou jednoduchých otázek a odpovědí, například:

Zaměstnavatel mi nemůže kvůli povodním vyplatit mzdu. Co mám dělat?

Pokud vám zaměstnavatel nevyplácí mzdu v důsledku povodní a byl-li na něho podán insolvenční návrh, je možné využít zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů. Můžete se obrátit na příslušný krajskou pobočku Úřadu práce podle místa sídla zaměstnavatele, který vám poradí v dalším postupu.

Během povodní jsme já i můj zaměstnavatel přišli o doklady důležité pro nemocenské pojištění. Jak to vyřešit?

Je nutné  kontaktovat úředníky příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Jako zaměstnanec nárok na dávky neztratíte., Ale v tomto případě je nezbytné počítat s tím, že výplata dávek se zpozdí. Pokud se vám během povodní ztratily nebo se zničily potřebné doklady, které vám slouží pro uplatnění nároku na dávku (například Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti), je třeba požádat lékaře o vyhotovení nového dokladu.

Můžu si vzít během povodní dovolenou, abych mohl uklízet následky?

Pokud nemáte nárok na pracovní volno k odstraňování či zmírňování následků povodní (podle právního předpisu), můžete požádat zaměstnavatele, aby vám dal dovolenou. Pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na jeho straně, měl by vaší žádosti vyhovět.

Přehled základní pomoci při povodních

 

Štěpánka Filipová
tisková mluvčí MPSV

Klíčová slova: