MPSV připravilo bezpečnostní opatření pro pobytové sociální služby. SEMAFOR jim pomůže řešit různá stádia epidemiologické situace

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Asociací poskytovatelů sociálních služeb, odbory a zástupci krajů připravilo systém čtyř stupňů pohotovosti, tzv. Semafor pro pobytové sociální služby. SEMAFOR má pomoci poskytovatelům pobytových sociálních služeb se zorientovat v rychle se měnící situaci. 

Tohoto opatření by měly ke své činnosti využívat také orgány ochrany veřejného zdraví. Díky SEMAFORU mohou jak poskytovatelé, tak i klienti dopředu vědět, jak postupovat v případě, pokud se bude epidemiologická situace v jejich regionu měnit.

„Zajištění bezpečnosti pro nejzranitelnější skupiny osob, jakými jsou bezesporu i klienti sociálních služeb, je v současné době a blízké budoucnosti zcela zásadní. Proto jsme prostřednictvím SEMAFORU nastavili jasná pravidla, která poskytovatelům sociálních služeb pomohou reagovat na případné změny epidemiologické situace a zajistit ochranu zdraví svých klientů,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Semafor pro pobytové sociální služby se dělí na 4 základní stupně pohotovosti:

0, bílá: NULOVÉ NEBO ZANEDBATELNÉ RIZIKO

1, zelená: VÝSKYT NÁKAZY V ČR BEZ KOMUNITNÍHO PŘENOSU

2, žlutá: POČÍNAJÍCÍ KOMUNITNÍ PŘENOS V ČR

3, červená: NARŮSTAJÍCÍ ANEBO PŘETRVÁVAJÍCÍ KOMUNITNÍ PŘENOS V ČR

K SEMAFORU budou následně vydány podrobnější metodické postupy, které MPSV bude uveřejňovat v následujících dnech.

V PŘÍPADĚ NEDOSTATKU OCHRANNÝCH POMŮCEK KONTAKTOVAT KRAJ MPSV doporučuje, aby všichni poskytovatelé sociálních služeb měli vytvořeny zásoby ochranných osobních pomůcek minimálně na 1 měsíc. 

Pokud se nákaza COVID-19 objeví v konkrétní sociální službě, která se potýká s nedostatkem personálu nebo zmíněných ochranných pomůcek, měla by tato sociální služba primárně kontaktovat kraj, ve kterém je daná sociální služba poskytována.

Pokud se i přesto nepodaří tyto pomůcky zajistit, lze také podat výkaz ve formě dotazníku, který je uveřejněn ZDE. MPSV pak osloví daný kraj a začne s ním vzniklou situaci řešit.

NUTNOST MYSLET NA BEZPEČNOST I PRÁVA KLIENTŮ MPSV také upozorňuje na skutečnost, že pokud sociální služba přijme jakákoliv režimová opatření, vždy je nutné vyvažovat mezi oblastí lidských práv a svobod klientů a ochranou zaměstnanců.

Například v oblasti zamezování návštěv není vhodné návštěvy příbuzných zcela rušit nebo výrazně omezovat nad rámec mimořádných opatření či nařízení hygienických stanic.

Obdobné je to i u vycházek. Každý občan má právo na svobodu pohybu i možnost setkávat se s rodinou, a to i za současných podmínek. Proto mají poskytovatelé sociálních služeb kromě bezpečnosti myslet také na práva svých klientů. Důležité je také průběžně sledovat informace o mimořádných opatřeních na webu MPSV a na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Tiskové oddělení MPSV

Klíčová slova: