MPSV předáním osobních údajů držitelů sKaret porušuje zákon

30.01.2013 17:15

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil dnes závěry z kontroly, kterou prováděl na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR ve věci sKarty. Úřad konstatoval, že v souvislosti s projektem sKarta došlo k neoprávněnému předávání osobních údajů příjemců sociálních dávek soukromému subjektu, a to konkrétně České spořitelně a.s. Dále uvedl, že neoprávněné předávání těchto údajů nadále pokračuje. Nařídil proto MPSV ČR odstranit závadný stav do konce června. V souvislosti se zveřejněným stanoviskem ÚOOÚ vyzval předseda NRZP ČR Václav Krása otevřeným dopisem ministryni práce a sociálních věcí Ludmilu Müllerovou k okamžitému zastavení vydávání sKaret.

Vážená paní ministryně,
obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem v souvislosti s kontrolou Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na MPSV ČR, který provedl kontrolu legálnosti Karet sociálních systémů. Úřad jednoznačně konstatoval, že MPSV ČR neoprávněně předávalo a stále předává osobní údaje příjemců sociálních dávek soukromému subjektu, to je České spořitelně a.s. Úřad na ochranu osobních údajů vyzval ministerstvo k odstranění této závady, a to pozastavením distribuce Karet sociálních systémů, případně k provedení legislativní úpravy k odstranění porušování zákona v souvislosti s vydáváním Karet sociálních systémů.
 
Vážená paní ministryně,
vzhledem k tomu, že ÚOOÚ konstatoval, že dochází k porušování zákona o ochraně osobních údajů, žádáme Vás, abyste okamžitě zastavila distribuci Karet sociálních systémů. Domníváme se, že to je jediné schůdné řešení tohoto problému. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) vyzvala již Vašeho předchůdce, ministra J. Drábka, aby pozastavil distribuci Karet sociálních systémů. Na základě našich právních analýz jsme jednoznačně přesvědčeni o tom, že dochází k porušování nejen zákona o ochraně osobních údajů, ale došlo také k porušení zákona o veřejných zakázkách a zákona o Úřadu práce ČR. NRZP ČR má připraveny další právní kroky v případě, že distribuce Karet sociálních systémů nebude zastavena.
  
Vážená paní ministryně,
v souvislosti se zjištěním ÚOOÚ Vás žádám o informaci, jak bude naloženo s osobními údaji dvou set tisíc osob, které byly neoprávněně předány České spořitelně a.s. v souvislosti s vydáním Karty sociálních systémů. Vzniká důvodná obava, že osoby, s jejichž údaji bylo neoprávněného nakládáno, se budou domáhat zadostiučinění soudní cestou.
 
Vážená paní ministryně,
dovoluji si Vás v této souvislosti požádat o zaslání návrhu legislativní úpravy, kterou MPSV ČR připravuje k legalizaci Karty sociálních systémů. NRZP ČR od počátku kritizovala tento projekt, neboť jej považuje za špatný. sKarta měla pouze generovat finanční prostředky pro konkrétní subjekty a skupiny lidí, ale nemá žádnou přidanou hodnotu pro příjemce sociálních dávek.  Jen připomínáme, že NRZP ČR podala podnět Úřadu na ochranu osobních údajů, Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a také trestní oznámení na bývalého ministra J. Drábka. Řízení na ÚOHS dosud pokračuje a ve věci  trestního oznámení probíhají úkony trestního řízení. Považujeme tudíž za nezbytné, abychom byli co nejdříve seznámeni s návrhem nové legislativní úpravy Karty sociálních systémů a mohli se k ní vyjádřit.
 
 
V úctě
 
Bc. Václav Krása
Předseda NRZP ČR
 
Klíčová slova: