Možnosti mezioborové spolupráce v péči o dítě se zdravotním postižením

19.05.2012 12:24

Na konference pořádané v Praze, Plzni a Pardubicích zve akreditovaná vzdělávací instituce Alfa Human Service.

Konference jsou zaměřeny na jednotlivé typy péče, které rodina s dítětem se ZP může využívat. Vystoupí účinkující z řad odborníků poskytujících péči rodinám s dítětem se ZP a samotným dětem se ZP, dále se uskuteční prezentace výsledků dotazníkového šetření, zaměřeného na mezioborovou komunikaci ohledně péče o dítě se ZP, které proběhlo v rámci projektu Jak vystoupit z kruhu II financovaného z prostředků ESF a OP LZZ.
Konference je určena pro: nelékařské zdravotnické pracovníky, poskytovatele sociálních služeb, rodiče dětí se ZP, studenty nelékařských, sociálních a pedagogických oborů a další zájemce.
Cena: 150 Kč
Kdy:       6.6.2012 v Plzni, Hotel Angelo (registrace do 4.6.2012)
                11.6.2012 v Pardubicích, Kulturní centrum Hronovická (registrace do 9.6.2012)
14.6.2012 v Praze, GreenPoint (registrace do 11.6.2012)
Konference se konají vždy od 10 do 16 hodin. Počet míst je omezen z důvodu kapacity sálů!
Registrujte se na www.alfabet.cz nebo telefonicky na 242 441 486, 721 392 440.
Každý účastník získá po ukončení akce osvědčení. Akce je ohodnocena kredity (poečet kreditů bude upřesněn) a 8 hodinovou časovou dotací pro pracovníky v sociálních službách v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.
Více podrobností v programu na www.alfabet.cz
Kontakní osoba: Petra Cirkovská Dis., tel.: 242 441 486, 721 392 440, petra.cirkovska@alfabet.cz
Bc. Veronika Štěpánková, tel.: 242 441 486, 721 392 440, veronika.stepankova@alfabet.cz
 
O společnosti Alfa Human Service
Občanské sdružení Alfa Human Service (AHS) nabízí podporu a pomoc pečujícím rodičům a profesionálům se zaměřením na služby dětem, mladistvým a dospělým osobám ohroženým sociálním vyloučením, a to prostřednictvím vzdělávacích programů, poradenství a informací. Od roku 2007 je i registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. V současnosti má AHS akreditováno celkem 14 vzdělávacích programů, které jsou zaměřeny na vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb, sociálních pracovníků, pedagogických pracovníků i osob pečujících o zdravotně postiženého člena rodiny.
 
O projektu Jak vystoupit z kruhu
Účelem projektu je zvyšování kvality péče o rodiny s dětmi se zdravotním postižením a prevenci sociálního vyloučení pečujících osob.
 
 
Klíčová slova: