Možnosti léčebné rehabilitace paraplegiků v České republice

13.11.2012 19:45

Bakalářská práce Evy Kudrnové. Práce je zaměřena převážně na oblast léčebné rehabilitace po poranění páteře a možnosti její realizace v České republice. Cílem stále se rozvíjející ošetřovatelské sítě je poskytnutí odborné péče prostřednictvím spinálních jednotek, rehabilitačních ústavů a rehabilitačních center.

Klíčová slova: