Motorkářská benefice pomůže lidem s autismem

28.08.2012 10:56

Benefice Ride for Autism Awareness je středoevropskou verzí charitativní vyjížďky Love Ride US, jejímž cílem je získávat prostředky pro děti s autismem. Akce proběhne 9.září 2012 v Praze.

Program nedělní benefice na pražském Strahově (Zátopkova ulice, Praha 6) nabídne koncerty rockových skupin K2, Steve Charles a dalších, autogramiádu slavných osobností (Oliver Shokouh, Martin Stránský...), svezení na motocyklech Harley Davidson a v sajdkárách, benefiční jízdu, paintball a další atrakce pro motorkáře i veřejnost.

Vstupné ve výši 110,- Kč symbolizuje skutečnost, že každé 110té dítě se narodí s poruchou autistického spektra. Prostředky ze vstupného,  z pokladniček a z prodeje reklamních předmětů jsou určeny přímo na sbírkový účet APLA Praha o.s.
Benefici předchází prodejní výstava obrazů z expedic občanského sdružení Outdoors Riders (9.8. - 9.9.2012 v moto salonu MR 43 ve Vrbovce, Praha 4).

Posláním občanského sdružení Outdoors Riders je naplnění odkazu pana Olivera Shokouh (zakladatele benefice Love Ride a majitele dealerství Harley Davidson Glendale USA) formou organizování středoevropské benefice ve prospěch potřebných. Dětem s autismem pomáhá formou sbírek a zvýšováním povědomí veřejnosti o problematice dětí s poruchami autistického spektra. Již několik let také organizuje sajdkárové vozíčkářské expedice na všechny kontinenty.

APLA Prah
poskytuje nejkomplexnější služby pro lidi s PAS v České republice. V oblasti diagnostiky zde pracuje psychiatr a psycholog. O rodiny s předškolními dětmi se stará tým pracovníků rané péče. Speciální pedagogové sestavují pro děti , žáky a studenty individuální vzdělávací programy, spolupodílí se poradensky na zařazování dětí do předškolních a školních zařízení, poskytují školám a školkám odborné poradenství. Vyškolení terapeuti vedou individuální i skupinové nácviky sociálních dovedností nebo analyzují a řeší problémové chování. Někteří pracovníci poskytují odborné poradenství pobytovým zařízením sociální péče, které mají v péči klienty s PAS. APLA Praha je současně registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb a realizuje programy podporovaného zaměstnávání.

Klíčová slova: