Motivace fundraisera

Kurz, který pořádá NROS 14. listopadu v Praze, předkládá reálný pohled na práci fundraisera v kontextu celé organizace. 

OBSAH KURZU:

  • Úspěšný fundraiser a jeho předpoklady úspěchu
  • Fundraiser a jeho tým
  • Odmítnutí a co znamená
  • Zdroje motivace fundraisera / dárce  a cesty k nim ve vaší organizaci
  • Elevator pitch
  • Děláme to dobře?

Podrobnosti na webu NROS.

Klíčová slova: