Mocný zvuk. Zdravotní klaun uveřejnil dokument mapující muzikoterapeutickou péči o velmi těžce nemocné děti

Dokument s názvem Mocný zvuk přibližuje, jakým způsobem pracují Zdravotní klauni s velmi těžce nemocnými dětmi na oddělení Následné intenzivní péče v Nemocnici Hořovice, zejména s využitím muzikoterapeutických technik. Dostupný je nyní veřejnosti na YouTube kanále organizace. Snímek režíroval Petr Záruba. 

Oddělení Následné intenzivní péče pro děti jsou velmi náročná pracoviště. V České republice se nacházejí taková pouze dvě – v Nemocnici Hořovice a ve Vojenské nemocnici Olomouc. Obě se Zdravotními klauny spolupracují.

Malí pacienti z těchto oddělení jsou často na přístrojích a trpí různými handicapy, které jim brání reagovat na vnější podněty. Jejich jediným životním prostorem je nemocniční lůžko, kde tráví prakticky celý svůj život. Zdravotní klauni i ošetřující personál jsou přesvědčeni, že je systematická práce s nimi, především za pomocí hudby, nesmírně důležitá.

Efekt je viditelný

Vidíme i na monitorech, jaký vliv má terapie Zdravotních klaunů efekt na vegetativní systém. I pacient, který zdánlivě vypadá, že vůbec nevnímá, se zklidní, uvolní se svalové křeče. Když přijdou klauni, hned vidíme, jak se ta čísla na monitorech mění,“ říká primář oddělení NIP Daniel Blažek.  

Zdravotní klauni pravidelně navštěvuji oddělení NIP v Hořovicích od roku 2019, ve Vojenské nemocnici Olomouc pak od roku 2023. Jde o speciálně certifikovaný tým klaunů, který má patřičné vzdělání i praxi v oboru muzikoterapie.

Začínali se studiem na olomoucké univerzitě, kde otevřeli právě speciální obor dětská muzikoterapie. Rok a půl trvající studium tehdy absolvovalo 15 klaunů. V současnosti tým tvoří přibližně 20 klaunů, kteří se v oboru muzikoterapie nadále pravidelně školí, nebo jej dokonce sami lektorují.

Důležitá je trpělivost

Spojovat klaunování s hudbou je mojí vášní. Děti na těchto odděleních nemůžou komunikovat slovy, komunikace zvuky se tedy logicky nabízí. Jde o dlouhodobou práci, každý týden se dítěti skrze hudbu přibližujeme čím dál víc a výsledkem může být po několika měsících úsměv. To je náš cíl,“ říká Jan Kyncl, Zdravotní klaun a garant muzikoterapeutických programů.

Je to hodně o trpělivosti. Pamatuji si pacientku v kómatu, chodili jsme k ní pravidelně asi tři roky. Už jsme v podstatě nic nečekali, přestože jsme cítili, že to napojení mezi námi fungujeme. A jeden den zkrátka otevřela oči a my jsme se viděli. To byl opravdu velký okamžik,“ doplňuje. 

Kromě terapie pro pacienty Zdravotní klauni pravidelně pořádají muzikoterapie i pro personál.

Velmi oceňujeme možnost relaxace a muzikoterapie i pro nás. Je to taková prevence syndromu vyhoření,“ říká Jana Djakow, zástupkyně primáře oddělení NIP v Hořovicích.

Personál podle jejích slov Zdravotní klauny velmi dobře přijímá a ti mají vliv na celkovou atmosféru na oddělení, což je ostatně v dokumentu vidět také. 

Dokument se v loňském roce promítal na několika filmových festivalech, nyní je volně dostupný ke zhlédnutí na YouTube kanále Zdravotního klauna. Na stejném kanále je k dispozici také záznam online premiéry, kterou doplnila navazující diskuze s primářem oddělení Danielem Blažkem a Zdravotním klaunem Janem Kynclem, moderovaná influencerkou a spisovatelkou Terezou Salte. 

Záznam z online premiéry dokumentu včetně následné diskuze najdete ZDE

ZDRAVOTNÍ KLAUN je dobročinná organizace, která od roku 2001 pomáhá zejména dětským pacientům, ale i seniorům procházet procesem léčby s úsměvem. Posláním Zdravotního klauna je přinášet radost, dobrou náladu, a především naději na místa, kde se jich příliš nedostává. Jedná se především o dětské nemocniční pokoje, specializované ambulance, léčebny, stacionáře i domácnosti pečující o těžce nemocné děti.

V České republice působí 93 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 66 nemocnic, 11 domovů pro seniory a 1 hospic. Kromě programů zaměřených na děti a seniory experti ze Zdravotního klauna také pravidelně školí zdravotnický personál a studenty lékařských fakult.

www.zdravotniklaun.cz

Barbora Melišíková

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: