Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů

26.08.2012 19:11

Je možné sledovat v sobotu 1. září v galerii Vaňkovka v Brně.

Účastníci z České republiky i ze Slovenska si v přátelském duchu zasoutěží v dovednostech svých vodicích psů za běžného městského provozu a porovnají souhru se svým psím pomocníkem.

Srdečně zveme přijít se podívat na jednotlivé soutěžní dvojice „na trati“, můžete si sami vyzkoušet chůzi s bílou holí či prohlédnout svět přes brýle simulující zrakové vady nebo se podívat rukama na historické pomůcky, jež užívali nevidomí lidé v minulém století. Akce slouží také k neformálnímu a přátelskému setkání lidí se stejným zájmem a k prezentaci problematiky zrakově postižených lidí na veřejnosti.

Vlastní soutěž je složena ze dvou disciplín: poslušnosti psa - obraty na místě, dlouhé odložení, polohy, upadnutý aport a - fekvence - pohyb po předem vytyčené trase v běžném městském prostředí s přirozenými i umělými překážkami. Hodnotí se práce psa - speciální dovednosti, např. navedení na přechod a převedení přes vozovku, nalezení a označení schodů i eskalátorů, nalezení a označení dveří, vyhýbání se statickým i pohyblivým překážkám, nevšímavost k pachovým a zvukovým vjemům. Výkon dvojice hodnotí rozhodčí z řad metodiků odborného výcviku.

Slavnostní zahájení letošního 29. ročníku proběhne v 10:00 v galerii Vaňkovka, slavnostní vyhlášení výsledků a dekorování vítězů mezi 16. – 17. hodinou. Této vrcholné akci předcházely tři kvalifikační soutěže a 20 nejlépe umístěných dvojic (člověk – pes) bude soutěžit o titul Mistra České republiky.

Soutěž je připravena ve spolupráci s Klubem držitelů vodicích psů ČR, Střediskem výcviku vodicích psů Praha, Školou pro výcvik vodicích psů Milana Dvořáka z Brna a brněnským občanským sdružením Vodicí pes, O.S. Mediálním partnerem celé akce je Radio Petrov..

L. Dvořáková

Klíčová slova: