Ministr kultury (či jeho úředníci) nekulturně lže

Představitelé Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel reagují na odpověď ministra kultury Lubomíra Zaorálka na jejich otevřený dopis i na článek v iDNES Neslyšící: Nový vysílací zákon nás diskriminuje. Ministerstvo nesouhlasí. Vyvracejí nepravdivé informace, které se v nich objevily. Týkají se projednávání návrhu novely  zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Novela by ještě zhoršila dosavadní stav, místo aby odstranila 20 let neřešené bariéry v přístupnosti osobám se sluchovým postižením u pořadů vysílaných komerčními televizemi. 

Vážený pane ministře,

dne 29. ledna 2021 jsme obdrželi Vaši odpověď na náš otevřený dopis a zároveň jsme si přečetli Vaše vyjádření ve článku iDnes, kde uvádíte, že jste s námi o posledním návrhu změny zákona  jednali, a to konkrétně v roce 2016 a 17. září 2020. Toto Vaše tvrzení není pravdivé a je nutné uvést je na pravou míru.

Naposledy s námi úředníci MK ČR skutečně jednali v roce 2016. Avšak tehdy šlo výhradně o vysílací zákon 231/2001 Sb. Vámi zmiňovaná Směrnice EU 2018/1808 vyšla až 14. listopadu 2018, takže jsme ji v roce 2016 logicky nemohli projednat. Dohodnutý text z roku 2016 do návrhu v roce 2020 vložen nebyl, není tu tedy žádná souvislost.

Novela nemohla být s námi projednána ani 17. září 2020 ve Vládním výboru OZP, jak tvrdíte, neboť jste ji už dne 26. srpna 2020 odeslal do Poslanecké sněmovny, tedy ještě dříve, než se uvedená schůzka uskutečnila. 

Vaše tvrzení, které bylo uveřejněno v článku iDnes, že jste s námi o návrhu výše uvedené novely jednali, je lživé.

S obsahem návrhu novely jsme se dodatečně seznámili sami až ze Sněmovního tisku 981/2020. Proto jsme Vás oslovili otevřeným dopisem. Odpověděl jste nám, že šlo výhradně o transpozici Směrnice EP a Rady 2018/1808, a tedy jste se v návrhu novely nemohli věnovat zpřístupňování mediálních služeb osobám se zdravotním postižením ve vysílacím zákoně 231/2001 Sb. 

Navzdory Vašemu tvrzení však Vaši úředníci do vysílacího zákona 231/2001 Sb. zasáhli. A to tak hrubým způsobem, že bez náhrady odstranili ustanovení povinností provozovatelů vysílání!  Zato však vložili do novely krátký, neurčitý text o akčním plánu s nejasnými pojmy, z něhož vyplývá, že poskytovatelé vysílání dle svého vlastního uvážení v neurčeném hodnoceném období sami rozhodnou, kdy a o kolik zpřístupní své vysílání osobám se zdravotním postižením. To by však zásadním způsobem poškodilo vymahatelnost práv osob se sluchovým a se zrakovým postižením.

Obrátili jsme se se žádostí o konzultaci na Mezinárodní telekomunikační unii (ITU) a zaslali jsme tam anglický překlad zmíněného textu uvedeného v novele. Místopředsedkyně ITU, paní Lidie Best, nám potvrdila, že tato část návrhu MK ČR je chybná. Nejprve musí být v zákoně zakotveny přesně stanovené povinnosti s podrobnými a jednoznačnými pravidly a jasnými cíli, a teprve na ni posléze může navazovat závazný akční plán, definující, jak budou poskytovatelé mediálních služeb  dosahovat očekávaných zákonem daných cílů.

A v  návrhu novely MK ČR je všechno přesně naopak. Je tam nově vložen nejasný akční plán, avšak právní předpis, který by měl být prostřednictvím akčního plánu plněn, byl bez náhrady odstraněn!  

Vzhledem k tomu, že úředníci MK ČR neodborně zasáhli do části vysílacího zákona 231/2001 Sb. v náš neprospěch, trváme na tom, že se zněním v uvedené části novely ve sněmovním tisku 981/2020 zásadně nesouhlasíme.

Mgr. Věra Strnadová.                                                      Jindřich Mikulík

předsedkyně komise pro skryté titulky.                           prezident ASNEP
při AS|NEP

 

Klíčová slova: