Mimořádný grant Nadace J&T

Cílem je podpořit rodiny s dětmi, které se z důvodu poklesu či ztráty příjmu, způsobené vlivem současných vládních opatření, ocitly v tíživé životní situaci. Nadace obnovila příjem žádostí o podporu.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 15 let, s trvalým pobytem na území ČR, jejichž celkový měsíční příjem nepřekročí v době mimořádných opatření částku 20 000 Kč.

Poskytnutý příspěvek

Jedná se o jednorázový příspěvek do maximální výše 15 000 Kč, který bude poskytnut na pomoc s úhradou nájmu, popřípadě splátkou hypotéky na nemovitost, v níž rodina v současnosti bydlí.

Příjem žádostí

Doba trvání grantu: 20. 3. 2020 – 20. 5. 2020, nebo do vyčerpání rozpočtu.

Podmínky udělení příspěvku

'On-line žádost pro rodiny s dětmi k mimořádnému grantu

Klíčová slova: