Mikulášská besídka pro děti s hendikepem

Letos ji Středisko rané péče v Pardubicích pojalo trochu jinak.  

Již druhým rokem, vzhledem k epidemiologické situaci, se uskutečnila mikulášská besídka pro děti s handicapem pořádaná Střediskem rané péče v Pardubicích o.p.s. trochu jinak, tedy terénní formou.

Letos vyjela k dětem nejdříve dvě mikulášská auta v plánovaném termínu mikulášské besídky dne 27.11.2021, kdy Mikulášové společně s anděly a čertíkem rozvezli 19 mikulášských balíčků přímo do klientských rodin služby raná péče ze zasněženého Pardubického kraje.

Dalších 101 balíčků bylo rozvezeno v následujících dnech 8 terénními pracovnicemi postupně do i nejvzdálenějších klientských rodin. V rámci netradiční besídky některé z dětí překonaly ostych a řekly básničku či zazpívaly písničku, kterými potěšili i kolemjdoucí. 

Nadšení dětí a jejich rodičů bylo nesmírné a mnohdy dojemné. Nicméně věříme, že v roce 2022 se uskuteční tradiční mikulášská besídka přímo v sídle Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. s možností společného setkání a zajímavým doprovodným programem.

Blanka Brandová

Klíčová slova: