Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014

21.05.2014 20:06

Zajímá Vás lingvistika jazyků Neslyšících? Chcete potkat lidi, které baví to samé co Vás? Chcete zažít něco z kultury českých Neslyšících? Máte chuť diskutovat na téma korpus znakového jazyka, kognitivní lingvistika, kultura Neslyšících nebo příbuznost znakových jazyků (nejen) s předními lingvisty jako jsou C. Padden, T. Humpries, S. a P. Wilcox, T. Johnston, A. Schembri, Ch. Rathmann, U. Zeshan, I. Vaňková nebo K. Richterová?
Potom právě pro Vás je určena CISL 2014!
Všechny informace najdete na http://ujkn.ff.cuni.cz/CISL/
 
Na konci srpna proběhne v prostorách FF UK první ročník odborné lingvistické letní školy, na který naváže otevřený kongres pro slyšící i neslyšící studenty znakových jazyků. Jejím cílem je podpořit studenty a absolventy v realizaci vlastních výzkumů a podpora rozvoje českého výzkumu znakového jazyka obecně. Akci organizují studenti Ústavu jazyků a komunikace neslyšících pod vedením Lucie Břinkové.

Letní škola bude mít dvě části: Summer School Lecture a Summer School Open. Summer School Lecture bude trvat tři dny (25. - 27. srpna) a zúčastní se jí 50 delegátů z různých zemí a 12 odborníků (profesorů, docentů, doktorů) z Evropy, Ameriky a Austrálie, kteří aktivně působí v oblasti lingvistiky znakových jazyků. Ti budou hlavními lektory a přednášejícími mezinárodní letní školy.

Na Summer School Lecture naváže dvoudenní Summer School Open (28. - 29. srpna), otevřený kongres pro širokou veřejnost, na kterém budou formou konferenčních příspěvků zveřejněny výsledky výzkumů zahraničních odborníků a studentů. Hlavními tématy CISL 2014 jsou kognitivní lingvistika, korpusy znakových jazyků, příbuznost znakových jazyků a kultura neslyšících.

 
Hlavními přednášejícími jsou Sherman Wilcox, profesor lingvistiky na Univerzitě v Novém Mexiku, který se zabývá studiem a popisem znakových jazyků, především kulturou amerických neslyšících a kognitivní lingvistou. Stejným tématem se zabývá i jeho žena Phyllis Wilcox. Přednášet bude také Carol Padden, neslyšící profesorka z katedry komunikace na Kalifornské univerzitě v San Diegu nebo Ulrike Zeshan, profesorka lingvistiky znakových jazyků a ředitelka UCLan's International Institute for Sign Languages and Deaf Studies (iSLanDS). Dále o kultuře neslyšících promluví Tom Humpries, světově známý neslyšící lingvista, který první pojmenoval audismus, také Trevor Johnston, Adam Schembri a Christian Rathmann, kteří jsou odborníky na korpusy znakových jazyků. Medailonky všech přednášejících naleznete na stránkách CISL 2014
Z českých odborníků se představí Irena Vaňková, odborník na kognitivní lingvistiku, a Klára Richterová, která pohovoří při této příležitosti o příbuzenské terminologii v českém znakovém jazyce a také o korpusu Deaf.
 
Součástí akce je bohatý doprovodný program, zaměřený na kulturu neslyšících - koncerty, vernisáž, storytelling aj. Pokud chcete vidět, jak vypadá třeba tlumočený koncert kapely Traband, určitě se přijďte podívat - aktuality můžete sledovat na stránkách ÚJKN a také na našem Facebooku - Summer School 2014: CISL. 

Žofie Nedbalová

Klíčová slova: