Mezinárodní konference ukázala cesty v zaměstnávání neslyšících

07.03.2012 9:20

Za účasti zahraničních přednášejících proběhla pod záštitou primátora hlavního města Prahy ve dnech 1. a 2. března v Praze konference Tranzitní program pro neslyšící v ČR. Tranzitní program umožňuje neslyšícím studentům seznámit se již v průběhu studia s budoucím zaměstnavatelem, připravit a ověřit podmínky budoucího pracovního poměru a získat praxi přímo na budoucím pracovišti.

„Cílem konference bylo porovnat přístupy k neslyšícím na trhu práce v různých zemích a motivovat se navzájem k přenosu zahraniční dobré praxe do domácího prostředí. Česká řešení rozhodně nezapadla, máme v mezinárodním srovnání co nabídnout, v zaměstnávání neslyšících dosahují některé české organizace významné úspěchy,“ vysvětlila Marie Horáková , ředitelka pořádající organizace APPN, o.s.
 
Na konferenci vystoupili zástupci novozélandských, irských, norských, polských, slovenských a českých institucí a organizací. Neslyšící představují na trhu práce specifickou cílovou skupinu, která může a chce pracovat, naráží ovšem na významnou komunikační bariéru a s ní spojené předsudky. Velká skupina neslyšících od narození obtížně komunikuje i psanou češtinou a na úřadech práce není možné vytvářet pro neslyšící speciální podpůrné nástroje. V evidenci úřadů práce se registruje jen menší část nezaměstnaných neslyšících, většina se spoléhá na osobní kontakty a pomoc organizací podporujících neslyšící populaci.
 
„APPN, o.s. za poslední tři roky pomohla najít a vytvořit pracovní pozice u nejrůznějších zaměstnavatelů pro více než 300 neslyšících. Podle našich zkušeností, které jsme si během konference ověřili se zahraničními partnery, velmi záleží na intenzívní komunikaci se zaměstnavateli. Prolomit bariéru, ukázat, že neslyšící představují pro zaměstnavatele spíše výhodu než riziko, znamená trpělivě vysvětlovat a hledat alternativní řešení pro komunikační situace. Proto jsme začali poskytovat například online tlumočení znakového jazyka prostřednictvím internetu, které zaměstnavatelé mohou kdykoliv využít,“ dokončila Marie Horáková, ředitelka APPN, o.s.
 
Za českou stranu se konference zúčastnili například Ing. Štefan Duháň a PhDr. Radek Suda z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a PhDr. Jana Pozděnová z Úřadu práce ČR. Mezinárodní konference Tranzitní program pro neslyšící v České republice byla realizována s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
 
Konference proběhla pod záštitou primátora hlavního města Prahy, partnery byli Rádio Česko, Nestlé Česko s.r.o., Tichá kavárna, společnosti Wolters Kluiwer ČR, a. s., Helpnet.cz, Neziskovky.cz, časopis Sociální služby a časopis Sociální práce.
 
Více informací najdete na www.appn.cz.

Marie Horáková
Klíčová slova: