Metodický pokyn Úřadu práce k výplatě dávek prostřednictvím sKarty

03.11.2012 14:37

Metodický pokyn „Výplata nepojistných sociálních dávek prostřednictvím sKarty (postup ve speciálních případech)“, který vydal Úřad práce, má sjednotit postup Úřadů práce při výplatě sociálních dávek u lidí, kteří ze subjektivních či objektivních důvodů nemohou osobně přijímat dávky prostřednictvím sKarty. NRZP ČR k němu dodává doplňující a varovné informace.

"V zásadě je dvojí režim. Pokud již někdo pobírá dávky, tak dokud mu nebude vydána sKarta, výplata bude probíhat dosavadním způsobem. Pokud však se přihlásí nový žadatel, tak okamžitě mu bude vydána sKarta," upzorňuje předseda NRZP ČR Václav Krása a pokračuje:

"Prosím velmi dobře si prostudujte postup projednání rozhodnutí o způsobu výplaty dávek. Pokud například odmítne klient sKartu, tak bude rozhodovat Úřad práce v zásadě za něj. Může se stát, že dávky bude dostávat přímo pečující osoba, obec, případně další příjemce. Celý metodický pokyn je nedůstojný vůči osobám, které, z důvodu zdravotního stavu či stáří nemohou dávky vybírat prostřednictvím sKarty. K metodickému pokynu vypracoval připomínky také pan JUDr. Jan Hutař, ředitel legislativního odboru NRZP ČR, které Vám posílám ve zvláštním dokumentu. Připomínky pana JUDr. Hutaře vypovídají o tom, že Úřad práce připravil metodický pokyn, který od 1. 12. 2012, kdy vstoupí v platnost zákon č. 331/2012 Sb., bude vlastně z velké části neplatný.

V této souvislosti si Vám ještě dovoluji poslat následující informaci, kterou mi sdělila Poradna NRZP ČR. V případě převzetí sKarty na Úřadu práce dostávají klienti informaci, že musí aktivovat kartu v bankomatu zadáním bezpečnostního pinu. A to i v případě, že nechtějí kartu využívat jako platební a nechávají si dávky převádět z účtu k sKartě na svůj vlastní účet. Dle informací zjištěných na kontaktním centru pro sKartu není povinnost aktivovat v tomto případě sKartu. Tato informace je pouze informací České spořitelny a není  její pravdivost ověřena na MPSV ČR.

Dále Vás upozorňuji na následující skutečnost. Pokud klient volá na telefonní linku Kontaktního centra pro sKartu: 800 752 782 (linka funguje zdarma, 24 hodin denně) a zvolí informace k sociálním dávkám, je mu oznámeno, že musí volat na kontaktní centrum pro sociální dávky na telefonní číslo 844 844 803. Tato linka však již není bezplatná.  Částečně volání hradí volaný a částečně volající."

Klíčová slova: