Město Roudnice nad Labem mapuje pocity svých občanů

13.06.2012 18:28

Letošní červen je v Roudnici nad Labem ve znamení pocitových map. Mapování pocitů obyvatel města bude oficiálně zahájeno v pondělí 18.června 2012 kulatým stolem s podtitulem Jak se u nás žije, který proběhne od 16 hodin v KD Říp. Tam budou moci lidé na mapě města barevnými špendlíky vyznačit, na která místa jsou hrdí, kde se cítí dobře, kam se chodí bavit, ale také místa, která se jim nelíbí a kterým se vyhýbají.

Pocitové mapy pomohou ukázat, které lokality občané vnímají jako nebezpečné, ale také ty, kam chodí rádi. „Město se potom na tyto oblasti může zaměřit, ať už z hlediska oslovování různých skupin obyvatel, plánováním sociálních služeb, nástroji z oblasti prevence kriminality nebo třeba úpravou veřejného prostranství,“ uvedla Tereza Silbernaglová, koordinátorka projektu.

Během června budou pocitové mapy přístupné také na dalších místech v Roudnici nad Labem – např. v Informačním centru, v Kavárničce pro seniory v knihovně nebo v Matýsku. Souběžně probíhá podobná akce pro žáky základních a středních škol v Podřipském muzeu.

Na kulatém stole bude přítomna i další mapa, tzv. mapa bariérovosti, kde budou lidé označovat místa, která jsou obtížně schůdná pro starší lidi, vozíčkáře nebo maminky s dětmi.

Kulatý stůl i pocitové mapy jsou hrazeny z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Poznatky, získané díky informacím v pocitových mapách, totiž budou použity pro přípravu nového komunitního plánu sociálních služeb.

Tereza Silbernaglová

Klíčová slova: