Média a lidská práva v digitální době

Jeden z panelů odborného kolokvia, které se uskuteční 24. října v Praze, se bude věnovat i přímo tomu, jak technologie dopadají na lidi se speciálními potřebami. Účast je po předchozí registraci zdarma. 

Pandemie COVID-19 ukázala možnosti digitálních nástrojů a médií, ale také jejich nežádoucí dopad na lidská práva. Právě těmto a dalším tématům se bude věnovat kolokvium Média a lidská práva v digitální době, které je součástí projektu Digitální doba s lidskou tváří.

Na kolokviu budou představeny výsledky výzkumu, kterého se v létě 2022 zúčastnilo více než 600 novinářů. 

Praktické informace

Místo: kolokvium se uskuteční v budově FSV, Voršilská 1, Praha 1. 
Přístupnost: hlavním jazykem kolokvia je český jazyk, který bude tlumočený do českého znakového jazyka. Vstup je bezbariérový.
On-line přenos: přenos kolokvia bude určený pouze lidem se speciálními potřebami či lidem, kteří by se na místo nezvládli dopravit. Obecně usilujeme o maximální fyzickou účast.
Strava: na místě bude drobné občerstvení, oběd si zajišťují účastníci sami.

Více informací o kolokviu a registrační formulář jsou na stránkách projektu. 

 

Klíčová slova: