Marketing jako součást strategie organizace

Kurz zaměřený na nástroje a pravidla marketingové komunikace v rámci neziskového sektoru pořádá 14. dubna v Praze NROS a AVPO ČR.

Lektorkou je Denisa Ratajová, vedoucí PR a tisková mluvčí v Domově Sue Ryder.

Součástí práce neziskových organizací je také marketing. Prostupuje prací fundraiserů, zaměstnanců zodpovědných za komunikaci a také lidí ve vedení společnosti.

Na semináři si ukážeme jaké součásti marketing má, jak je aplikovat v neziskovém prostředí a budeme také věnovat čas propagaci organizace. Nedílnou součástí marketingu je také budování značky a obsahový marketing. Proto o nich také budeme mluvit. Ukážeme si příklady z praxe a zkusíme se zamyslet nad komunikačními kanály, které můžeme využít.

Podrobné informace na webu NROS.

Klíčová slova: