Malý Erik dostal čtvrt milionu. Vybrat pomohla i kapela Chinaski