Lživé lákání na demonstraci

31.05.2012 0:12

"Nejen produktů, které si můžete zakoupit, se týká marketing, ale rovněž "politických slibů". Smutné je, když jsou k těmto praktikám zneužívány osoby se sluchovým postižením," píše o svém zklamání Ladislav Kratochvíl. 

Když mi přišla výzva k účasti na demonstraci ve středu 30. května 2012 od 13:00 hodin na Palachově náměstí v Praze,  kterou připravila Rada seniorů společně s NRZP ČR, od předsedy NRZP Bc. Václava Krásy, obratem jsem odepsal s dotazem, zdali je na demonstraci zajištěn simultánní přepis pro osoby se sluchovým postižením, které komunikují česky a kterých je asi 490 000 z 500 000 (zhruba 10 000 komunikuje ve znakovém jazyce) a na který mají tyto osoby ze zákona nárok.

Koordinátorka NRZP mi odepsala, že přepis nebude, že by venku nebyla vidět písmena a že NRZP (najednou) ani není pořadatelem akce, že je pořadatelem Rada seniorů.

Opět jsem obratem odepsal, že by mě zajímalo, kdo tvrdí, že přepis demonstrace není možný a že právě mezi seniory jsou lidé se sluchovým postižením způsobeným věkem. Přiložil jsem i dva články s fotografiemi přepisovaných demonstrací jako důkaz, že to jde.

http://prepis.cun.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=633&Itemid=13 (protestní shromáždění před ministerstvem práce a sociálních věcí v úterý 22. března 2011)

http://prepis.cun.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=639&Itemid=13  (demonstrace před Rudolfinem 7. května 2011)

a dodal, že absenci simultánního předpisů pociťujeme jako diskriminaci, protože se tak akce znepřístupní většinové skupině osob se sluchovým postižením.

Kdo si vymýšlí, že přepis není možný, mi odepsáno nebylo a účast na demonstraci jsem pustil z hlavy.

Ve stejné době však psala dotaz na přepis paní Jana Jašová, a to rovnou panu Krásovi (já pouze koordinátorce NRZP) a i Radě seniorů, a to i s předchozími odkazy na články o přepisech demonstrací.

Pan Krása pravděpodobně ony články ani neviděl, neboť odepsal úplně stejnými slovy, jako paní koordinátorka NRZP (že to nejde), ale pan Zdeněk Pernes z Rady seniorů poslal potěšující zprávu - že přepis bude a prý se těší, že mě budou moci na demonstraci přivítat.

Změnil jsem tedy plány a rozhodl se demonstrace zúčastnit. A nejen já. Nabádali jsme k účasti další a zpráva, že na demonstraci bude simultánní přepis, se šířila.

Mé rozčarování však bylo značné. Půl hodiny před zahájením demonstrace nikde žádný náznak toho, že by se simultánní přepis chystal, a po zahájení pouze tlumočení do znakového jazyka. Ohluchlá paní Gita Moravcová  přímo na místě konání demonstrace mluvila osobně s panem Krásou a výmluva ohledně přepisu byla stejná. Načež mu vysvětlila, že přepis  potřebuje 90% neslyšících, a také mu řekla, že osoby se sluchovým postižením, komunikující v úředním jazyce státu, diskriminuje nejen MPSV, ale i NRZP.

S krevním tlakem snad 900/700 jsem tedy demonstraci pár minut po zahájení opustil (nevěděl jsem co mluvčí říkají) s názorem, že pan Pernes z Rady seniorů je lhář, stejný jako někteří  podomní prodejci, či marketingoví poradci, kteří jen lživě oblbují lidi, aby si koupili jejich produkt za každou cenu. Nebo politici se svými předvolebními sliby.

Kvůli tomu, abych se dozvěděl, že pan Pernes lhal, jsem jel z domova v 10 hodin a vrátil se v 16. Pan Pernes mě tedy svým lhaním připravil nejméně o 6 hodin života.

Všem, kteří diskriminují osoby s postižením sluchu, z celého srdce přeji, aby alespoň jeden den neslyšeli a poznali, jaké to je.

Ladislav Kratochvíl
autor a provozovatel www.kochlear.cz, stránek osob se sluchovým postižením

Klíčová slova: