Linka EDA pomohla za dobu své existence více než dvěma tisícům rodin v těžké krizi

Krizová telefonická Linka EDA 800 40 50 60 slaví čtyři roky od svého vzniku. Za dobu své působnosti pomohla 2400 rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci. Na Linku EDA se mohou obrátit, když se dozví závažnou diagnózu svého dítěte nebo se musí vypořádat s následky jeho těžkého úrazu. Služba je poskytována na území celé České republiky. Linka EDA je v provozu každý pracovní den od 9 do 15 hodin.

„V roce 2018 na linku volalo nebo chatovalo téměř 800 klientů. Průměrná délka hovoru byla 15 minut a nejdelší trval více než hodinu. Chaty probíhaly většinou 50 minut, nejdelší trval skoro dvě hodiny. Nejčastější byly hovory poradenské, které spojovalo téma postižení či vážné diagnózy. Klientům jsme poskytli informace o službách rané péče v celé ČR nebo o dalších sociálních a zdravotních službách.  Další hovory se týkaly pečujících, kteří potřebovali hovořit o sobě, o svém prožívání či vyčerpání,“ uvádí vedoucí Linky EDA Andrea Nondková.

V jakých situacích se klienti na linku obracejí

Více než polovina byly hovory informační a poradenské. Většinou se týkaly dítěte, o které volající pečují. Dále to byly hovory na téma nepříznivé finanční situace a možností rodiny (potřeba příspěvků na péči, na bydlení či na speciální pomůcky).

Dalším probíraným tématem se stala rodinná a vztahová problematika, která souvisí s únavou z péče o osobu se zdravotním postižením (nepochopení od příbuzných nebo konflikt s druhým rodičem).

Jaké rady a informace konzultanti Linky EDA poskytují

Konzultanti Linky EDA pomáhají zprostředkovat kontakt jak na různé typy institucí, tak na konkrétní odborníky. Mezi odborníky, které pečující rodiny hledají, byli lékaři, poskytovatelé z oblasti rané péče či z odlehčovacích služeb. 

Pracovníci linky pomohli nasměrovat klienty také na podpůrné instituce (psychoterapeutické a pedagogicko-psychologické poradny) nebo na příslušné úřady (zdravotní pojišťovny, MPSV, městské úřady).

Pracovníci Linky EDA jsou zkušenými odborníky, kteří prošli kurzem krizové intervence. V týmu Linky EDA pracují speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci. Stále pracujeme na zvyšování kvality práce a služeb pro klienty nejen prostřednictvím supervizí a intervizí, ale také formou dalšího vzdělávání.

Jak Linka EDA pomáhá

Klienti se mohou na Linku EDA obrátit bez jakýchkoliv obav, protože je zcela anonymní. Služba je poskytována zdarma.

Kromě telefonické linky 800 40 50 60 je k dispozici chat na webové stránce www.elinka.iporadna.cz. Na webových stránkách www.eda.cz mohou klienti využít emailové poradenství na adrese linka@eda.cz.

Linka EDA se jako unikátní služba pro rodiny osvědčila. Klienti se na ni s důvěrou obracejí. Naším cílem je i nadále být oporou rodině a blízkým dítěte po těžkém úrazu či po zjištění závažného onemocnění, tedy v situaci, ve které si sama rodina neumí poradit. Rozšiřujeme proto neustále povědomí odborné i laické veřejnosti o naší službě tak, aby se informace o existenci Linky EDA dostala včas ke všem klientům, kteří by ji mohli potřebovat," dodává ředitelka organizace EDA Petra Mžourková. 

Lenka Dobešová

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.