LINET Scholaris v roce 2013

13.04.2013 12:13

Nabídka otevřených kurzů obsahuje témata Ošetřovatelský proces a potřeby člověka, Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh demence, Efektivní komunikace s /klientem

Odborné školicí centrum LINET Scholaris bylo založeno v roce 2006 jako jedna z aktivit společnosti LINET spol. s r.o., která patří ke světovým lídrům ve výrobě nemocničních a pečovatelských lůžek, matrací, nábytku a dalšího vybavení nemocnic a zařízení sociální péče. Aktivity centra se primárně zaměřují na odborné kurzy v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Kurzy jsou cíleny na zdravotnické profesionály, pracovníky sociální péče, záchranáře, ošetřující personál, ale také na techniky a ostatní specialisty, kteří v oborech zdravotnictví a pečovatelství působí.
 
Společnost LINET, spol. s.r.o. je také akreditovanou vzdělávací institucí MPSV ČR, akreditace č. 2013/0282-I. Některé kurzy jsou také akreditovány MPSV ČR a splňují požadavek zákona č. 108/2006 Sb. na vzdělávání pracovníků v sociálních službách.
 
Více informací na našich stránkách www.linetscholaris.cz
 
Místo konání: Školící centrum LINET, spol. s.r.o, Želevčice č.p. 5, 274 01 Slaný
1.    Ošetřovatelský proces a potřeby člověka
 
Cílem kurzu je seznámit se s problematikou lidských potřeb, osvojit si metody zajištění a uspokojení životních potřeb klienta a seznámit se s nejdůležitějšími hledisky ošetřovatelské práce.
Lektorka: PhDr. Jana Hlinovská, PhD., R.N.
Termíny: úterý 18. 6. 2013, úterý 10. 9. 2013, 9:00 – 17:00
Počet účastníků: 12 – 20 osob
Cena pro jednotlivce: 1888,-Kč včetně DPH
 
2.    Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh demence
Cílem kurzu osvojit si základní znalosti o jednotlivých stadiích a projevech Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby a pochopit vliv prostředí na rozvoj onemocnění.
akreditace MPSV ČR – akreditace č. 2013/0265-PC/SP/VP/PP
 
Lektorka: Pavla Hýblová
Termíny: čtvrtek 5. 9. 2013, středa 9. 10. 2013, 9:00 – 17:00
Počet účastníků: 12 – 20 osob
Cena pro jednotlivce: 1888,-Kč včetně DPH
 
3.    Efektivní komunikace s /klientem
Cílem kurzu jezvýšit komunikační dovednosti zdravotníků/sociálních pracovníků a usnadnit jim komunikaci s pacienty
 
Lektorka: Jitka Rozhonová
Termíny: úterý 24. 9. 2013, úterý 15.10 2013, 9:00 – 15:00
Počet účastníků: 12 – 20 osob
Cena pro jednotlivce: 1888,-Kč včetně DPH
 
Klíčová slova: