On-line poradna pro pečovatele

Moravskoslezský kruh otevřel po opatrovnické a ošetřovatelské 1. července i třetí bezplatnou on-line poradnu, a to sociálně-právní pro pečovatele.

Odpovídají v ní Mgr. Radka Pešlová a Mgr. Jitka Koutová na otázky, které se týkají příspěvku na péči a dalších sociálních dávek a příspěvků (i otázky odvolání a námitek nebo žalob), postavení pečujících osob na trhu práce, důchodů, smluv s poskytovateli služeb apod.

Vzhledem ke kapacitě poradny je zatím pomoc odborníka tazateli omezena na 1 hodinu v období 1 měsíce. Ptát se je možné na adrese www.mskruh.cz/poradna/socialne-pravni-poradna-pro-pecujici a odpověď tazatel obdrží e-mailem.                                                                  

(h)

 

 

Klíčová slova: