Liga vozíčkářů přichází s novou službou

20.08.2012 11:21

Centrum denních služeb umožní klientům se zdravotním postižením osvojovat si a rozvíjet dovednosti potřebné pro běžný život a aktivně trávit volný čas ve společnosti.

Chcete si společně si popovídat, dozvědět se něco nového, naučit se třeba uvařit čočkovou polévku a vyrobit pěknou vázičku? Jste doma často sami a nemáte s kým trávit čas? Anebo chcete jen poznat nové lidi a rozšířit si obzory? V tom případě bedlivě sledujte nový program Ligy vozíčkářů Centrum denních služeb (CDS) a připojte se.
Jaké je naše poslání?
Posláním Centra denních služeb Ligy vozíčkářů je podporovat rozvoj, aktivitu a samostatnost lidí se zdravotním postižení z Brna a okolí.
Cíle služby
Cílem služby CDS je u klientů se zdravotním postižením: - osvojovat si a rozvíjet dovednosti potřebné pro běžný život - umožnit aktivní trávení volného času ve společnosti
Cílová skupina
Služby jsou poskytovány lidem se zdravotním postižením - tělesným, lehký nebo středně těžkým mentální postižením, duševním či chronickým onemocněním (případně jejich kombinací), ve věku 19-64 let, kteří se chtějí dále rozvíjet, být aktivní a samostatní v Brně a okolí.
Služba nemůže být poskytována lidem, kteří tyto podmínky nesplňují a dále lidem:
• agresivním
• pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
• kteří urážejí důstojnost a omezují práva ostatních
• hospitalizovaným ve zdravotnickém zařízení
• jejichž zdravotní stav není stabilizovaný
• s nařízenou ochrannou léčbou protialkoholickou, protitoxikomanickou či sexuologickou
Zásady služby:
Individuální přístup - podpora a její míra je přizpůsobována potřebám, přáním a schopnostem klienta v takové míře, která je nutná k dosažení stanoveného cíle
Partnerský přístup - spolupráce s klienty jako s rovnocenným partnerem s ohledem na jeho individuální potřeby Svobodná volba - klient má možnost svobodně se rozhodnout, zda bude nabízené služby využívat. V případě zájmu budou klientovi předány kontakty na organizace poskytující obdobný typ služby.
Co vám nabízíme?
- prostor, kde mohou lidé se zdravotním postižením trávit čas ve společnosti ostatních
- bohatou nabídky vzdělávacích, výtvarných a volnočasových aktivit (nácvik péče o domácnost – bezbariérově upravená kuchyňská linka, výroba dekoračních předmětů, domácí a řemeslné práce, možnost práce na PC, promítání filmů, neformální setkání atd.)
To vše se koná převážně v prostorách Centra, které jsou vybaveny a uzpůsobeny pro potřeby lidé se zdravotním postižením. Díky bezbariérové dopravě Ligy vozíčkářů nabízí CDS svým klientům i společné výlety.
Centrum denních služeb je otevřeno v pondělí – pátek od 8.00 do 13.00.
Máte zájem využívat službu CDS?
V případě zájmu o využívání služby, kontaktujte nejdříve pracovníka Centra denních služeb, který si s Vámi dohodne úvodní schůzku, na které se dozvíte více o chodu CDS, o podmínkách a pravidlech využívání služby.
Hana Svobodová, DiS
vedoucí programu Centrum denních služeb
+420 537 021 485
+420 777 010 335
hana.svobodova@ligavozic.cz
 
Klíčová slova: