Lidé s autismem mají nový domov

09.06.2013 2:00

APLA Praha jej zřídila v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Viděli jste někdy maminku s příšerným dítětem, které kolem sebe kopalo a nemohla ho zklidnit? Třeba jste si dokonce pomysleli něco o nevychovaném spratkovi. Jenže dost možná tohle dítě mělo autismus a jeho nezvladatelné chování mohlo patřit k této diagnóze, se kterou se rodí už každé 100. dítě.

Péče o dítě s autismem je pro jeho rodiče nikdy nekončící dřina a právě proto zřídila asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha nové pobytové zařízení pro lidi s touto diagnózou, které sídlí v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Zařízení je zaměřeno na poskytování odlehčovacích služeb rodinám, které pečují o dítě s autismem. Konkrétně to znamená, že rodiče mohou svěřit své dítě na určitou dobu (na den nebo týden?) do péče asistentů, kteří se snaží přizpůsobit jeho denní program podle jeho zvyklostí a simulovat mu domácí prostředí. Díky této službě mají rodiče možnost nabít další síly a energie, zároveň si vyřídit záležitosti, které při péči o dítě s autismem nestíhají.

„Tato služba je velmi žádaná. V jiných zařízeních, která odlehčovací služby také nabízí, je obvykle  souběh diagnózy autismu a problémového chování kontraindikací pro poskytnutí služby. Poptávka po tomto typu služeb trvale převyšuje nabídku“, řekla ředitelka APLA Praha Magdalena Čáslavská při slavnostním otevření, které se konalo 28. května. V rámci objektu současně vznikla i domácnost pro 2 klienty s autismem jako celoroční pobytové zařízení. Také zde našla své působiště tréninková dílna pro dospělé klienty s autismem.
Prostředky na rekonstrukci objektu se APLA Praha podařilo získat pomocí fundraisingu: především z prostředků veřejné sbírky České televize v rámci projektu Adventní koncerty 2011, veřejné sbírky APLA Praha a prostředků od dalších dárců (LBBW CZ a.s., PepsiCo, Komerční banka, Čtení pomáhá, Raiffeisen stavební spořitelna, Boehringer Ingelheim, s.r.o.) a řady dalších firemních i individuálních dárců.
Adresa pobytového zařízení: objekt č.p. 102 v areálu PL Bohnice Praha, Ústavní  91/7, 181 00 Praha 8.
Klíčová slova: