Liberecká knihovna vydala novou znakoknihu

Neslyšícím dětem přiblíží Staré pověsti české a moravské.

Již šestou speciální znakovou knihu pro děti se sluchovým postižením vydala Krajská vědecká knihovna v Liberci. Znakoknihy malým čtenářům unikátním způsobem zpřístupňují vybrané texty českých autorů v digitální podobě s tlumočením do českého znakového jazyka. 

Křest se uskutečnil v obřadní síni liberecké radnice ve středu 7. prosince. Kmotry byli náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr, za krajský úřad René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a za knihovnu její ředitelka Dana Petrýdesová.

Uvedení nové znakoknihy se zúčastnil realizační tým a také neslyšící – děti a pedagogové Základní školy a Mateřské školy logopedické v Liberci, zástupci z ČUN a Tichého světa. 

„Znakoknihy už si našly své pevné místo v nabídce Krajské vědecké knihovny. Je to skvělý počin našich knihovníků. Je vidět, že přemýšlí nad zlepšováním servisu pro všechny skupiny uživatelů, včetně těch, kteří mají nějaký hendikep,“ dodala Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Znakokniha letos přináší poslední část Starých pověstí českých a moravských autorek Aleny Ježkové a Renáty Fučíkové. Konkrétně v něm najdeme pověsti O kněžně Ludmile, O knížeti Václavovi a O Ječmínkovi.

Znakoknihy vydává liberecká knihovna od roku 2017 a jedná se o unikátní podobu knihy, která elektronickým způsobem vizuálně zpracovává text vybraného literární díla pro potřeby sluchově handicapovaných dětí, při čemž text knihy je mimo jiné převeden do českého znakového jazyka.

Znaková kniha je primárně určena sluchově handicapovaným dětem, mládeži a související cílové skupině, kterou tvoří jejich rodinní příslušníci, ať už slyšící rodiče, nebo slyšící děti. Může být využívána při výuce ve školských zařízeních pro děti s vadou sluchu (literatura, český jazyk, dějepis) a rovněž pro potřeby studentů českého znakového jazyka.

V roce 2017 liberecká knihovna oslovila odborníka na tvorbu hybridních knih Petra Hladíka, kameramana Jana Myšáka a překladatele do českého znakového jazyka Karla Redlicha. Podařilo se sestavit tým odborníků, který byl od prvního okamžiku projektem velmi zaujatý a svého úkolu se zhostil úžasně. V průběhu let se rozšířil o tlumočnice a překladatelky do českého znakového jazyka.

Vznikla první webová prezentace, pojmenovaná znakokniha. Souhlas s užitím své knihy dala Lucie Seifertová. Neslyšící si tak mohli, prostřednictvím znakového jazyka, poprvé přečíst knihu Český ráj a jeho tajemství. Pro zpracování druhé znakoknihy o rok později knihovna vybrali knihu Pavla Čecha O zahradě.

V roce 2019 byla po poradě se ZŠ a MŠ logopedickou Liberec vybrána a zpracována první část knihy autorek Aleny Ježkové a Renáty Fučíkové Staré pověsti české a moravské. Dosud nejnáročnější počin byl završen v letošním roce křtem 4. a závěrečného dílu knihy.

V projektu bychom rádi pokračovali i v dalších letech. Pro rok 2023 uvažujeme o zpracování poezie – její převedení do znakového jazyka bude určitě pro realizátory výzvou. Kromě znakoknih se dlouhodobě věnujeme též vydávání audioknih v rámci projektu Děti čtou nevidomým dětem. Oba počiny umožňují naplňovat jedno z poslání knihoven – poskytovat své služby všem bez rozdílu,“ doplnila ředitelka knihovny Dana Petrýdesová.

Projekt od začátku finančně podporuje Ministerstvo kultury a statutární město Liberec. V letošním roce se mezi sponzory projektu zařadila i Nadace Preciosa. Letošní i všechny předchozí znakoknihy vydané libereckou knihovnou se nalézají v samostatné webové prezentaci na adrese www.znakokniha.cz

Zdroj: Liberecký kraj

 

 

Klíčová slova: