Lhůty při posuzování invalidity a zkušenosti pacientů – řekněte nám je

Stav posuzování invalidity a prodlužování pracovní neschopnosti na konci dlouhé léčby, se kterým se setkávají sociální pracovnice Amelie, je alarmující. Není to však obecná zkušenost. Jaká tedy obecná zkušenost je? Podělte se s námi o svou zkušenost formou on-line dotazníku. Výstup z něj bude sloužit k jednáním s MPSV a ČSSZ.

Vyplňte dotazník do 15. září 2023 včetně. 

Odkaz na dotazník zde: https://www.amelie-zs.cz/dotaznikove-setreni/

Co se děje v oblasti žádostí o invaliditu, jejím prodlužování nebo při žádostech o prodloužení pracovní neschopnosti?

„V oblasti problematiky invalidních důchodů se pohybuji již od roku 2000. Situace klientů, kdy od zaevidování se k podání žádosti, do vydání rozhodnutí trvá i 7 - 8 měsíců, zde snad ještě nebyla. Navíc trvá už dlouho a výhled, že s nadcházející změnou legislativy v oblasti předčasných důchodů dojde k pozitivní změně, je nulový,“ říká Šárka Slavíková, sociální pracovnice Amelie.

Řada klientů s onkologickým i jiným onemocněním se ocitá ve větší či menší finanční nouzi nebo minimálně velké nejistotě. Posudkový systém není transparentní. Klient neví, zda dostane invalidní důchod a jaký stupeň nebo zda mu bude doporučeno prodloužení pracovní neschopnosti. Velmi často dostane chybné informace od praktického lékaře nebo od odborných lékařů. 

Situace, které mu to přinese, jsou velmi nepříjemné – nemá na nájem, na základní potřeby, na věci spojené s léčením nebo na doplatek na lázně či rehabilitaci. Také nemá jasnou informaci pro svého zaměstnavatele nebo Úřad práce, kam se mnohdy musí evidovat. Reakce úředníků a personalistů či vedoucích jsou nedůvěřivé a odmítavé. Na vině není pacient, ale systém.

„Stres, zátěž a bezmoc klientů, kteří nejsou schopni při náročné léčbě vyžít s vyplacenou jednou zálohou na důchod, je zejména u nemocných v těžké léčbě nebo v paliativní péči velmi smutná. A ne každý se může opřít o rodinu a blízké. A bezmoc mnohdy nemotivuje ani řadu sociálních pracovníků zůstat v oboru,“ doplňuje Slavíková.

 

Jaké jsou bariery v oblasti řízení o invalidní důchod?

Je jich hned několik. 

Žádost nelze podat on-line. Žadatel se musí objednat na sepsání důchodu osobně nebo vyslat osobně pověřenou osobu. A termíny pro podání na Okresní nebo Pražské správě sociálního zabezpečení (OSSZ, PSSZ) nejsou vždy volné v řádu týdne či dvou. Nebo se nemocný může obrnit a jít v úřední den k přepážce vyčekat na volnou skulinku.

Nejkritičtější je situace v Praze, a to zejména když se chystá změna legislativy v oblasti předčasných důchodů či výpočtů důchodů (prosinec 2022 a podzim 2023). On-line formulář byl v prosinci 2022 MPSV přislíben, že snad bude v červenci 2023, ale dodnes není. 

Netransparentnost posuzování pro nemocného. Posuzování, kdy nemocný sám a dokonce ani odborní lékaři, nedokáží odhadnout, jak bude invalidita posouzena. Není závazná forma vypracování lékařského nálezu pro posouzení u odborných lékařů.

Často jsou dodávány nekvalitní zprávy, které jsou jen výčtem diagnóz a terapií, ale nehovoří o stavu a schopnostech pacienta důležitých pro posuzování a to včetně dopadů onemocnění či jeho léčby do pracovního života. Také nejsou stanoveny lhůty na vypracování zpráv u praktických lékařů, kteří je v některých případech odkládají.

90denní lhůta na výpočet a vydání rozhodnutí. Ta ovšem plyne nikoliv od podání žádosti nebo od posouzení, ale až od postoupení spisu z OSSZ či PSSZ na ČSSZ, což se nemocný nikde nedozví. Doba může trvat od několika dnů až po několik týdnů.

Problematické je také to, že na ČSSZ není oddělen výpočet systému starobních a invalidních důchodů. Přitom urgence vyřešení příjmu při nemožnosti pracovat je u lidí zejména velmi nemocných, kteří mají podstupovat těžkou léčbu nebo dokonce umírají, velká. Nyní jsou často bez jistoty příjmu, zcela závislí na svém okolí. Sociální pracovníci doporučují podání žádosti o invalidní důchod 5 měsíců před koncem pracovní neschopnosti.

Možnost informovat se o stavu žádosti. Ano, je možné zavolat na linku ČSSZ či na OSSZ a zeptat se. Odpověď je však velmi obecná „věc má Lékařská posudková služba, případně „věc má ČSSZ“. 

Je mnoho témat, která se dají diskutovat a posouvat, ale je třeba vědět rozsah závažnosti problému. K tomu slouží dotazníkové šetření.  

Bližší informace o něm: Mgr. Šárka Slavíková, předsedkyně spolku Amelie a zdravotně sociální pracovnice, info@amelie-zs.cz či tel: 608 458 304.

Michaela Čadková Svejkovská

 

 

Klíčová slova: